Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng triển khai lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 16/06/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 841/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm được UBND tỉnh Thái Bình giao cho Sở Kế hoach đầu tư chủ trì.

Từ tháng 3 năm 2021, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng liên doanh cùng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch đầu tư; Viện quy hoạch xây dựng Thái Bình, Viện, Viện Nghiên cứu quy hoạch nông nghiệp, nông thôn và Công ty cổ phần tập đoàn Đất Việt phối hợp tổ chức triển khai xây dựng phương án quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các thành viên danh lập quy hoạch tỉnh làm việc với VP UBND tỉnh Thái Bình

Phạm vi lập quy hoạch gồm phần lãnh thổ tỉnh Thái Bình với tổng diện tích tự nhiên là 1.586,35 km2 và phần không gian biển với diện tích 164,59 km2, với 8/8 đơn vị hành chính: Thành phố Thái Bình và 7 huyện (Hưng Hà, Đông Hưng, Kiến Xương, Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Kiến Xương, Tiền Hải).

Các nội dung chính của quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Trong đó, quy hoạch cần phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh (gồm các điều kiện tự nhiên, xã hội; bối cảnh bên ngoài; tổng hợp các cơ hội, thách thức).

Bên cạnh đó, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị - nông thôn (gồm thực trạng phát triển kinh tế, xã hội; công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh; tổ chức không gian và phát triển hạ tầng; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức).
Đồng thời, quy hoạch cần nêu rõ quan điểm, mục tiêu và phương án phát triển tỉnh (gồm quan điểm phát triển; xây dựng kịch bản và phương án phát triển; mục tiêu phát triển; các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá; phương án phát triển các ngành quan trọng (gồm các ngành công nghiệp; dịch vụ; nông, lâm nghiệp và thủy sản; các lĩnh vực văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh); phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội; phương án tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn và kết cấu hạ tầng, bao gồm: Phương án: quy hoạch hệ thống đô thị; phát triển mạng lưới giao thông; phát triển mạng lưới cấp điện; phát triển mạng lưới viễn thông; phát triển mạng lưới thủy lợi, thoát nước, cấp nước; phát triển các khu xử lý chất thải; phát triển kết cấu hạ tầng xã hội.

Nội dung chính quy hoạch còn có phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên; phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra;...

Theo kế hoạch triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã cùng với các thành viên của Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tổ chức các buổi làm việc tại các cơ quan Sở, Ban, Ngành trên toàn tỉnh Thái Bình như Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở KH&CN, UBND thành phố, Huyện, Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban quản lý các dự án đầu tư công… 

Tại các buổi làm việc, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, các thành viên của Liên danh tư vấn lập quy hoạch đã tiến hành trao đổi, thu thập thông tin liên quan đến nội dung quy hoạch, trình bày kế hoạch triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh đồng thời đề nghị các Sở, Ban, Ngành có liên quan của tỉnh chủ động xây dựng nội dung đề xuất phương án phát triển của ngành mình để tích hợp vào quy hoạch tỉnh, cập nhật các nội dung liên quan của quy hoạch tỉnh, quy hoạch quốc gia vào phương án quy hoạch cấp mình.


TS. Nguyễn Đắc Bình Minh – Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng và đại diện thành Liên danh làm việc với Ban chỉ huy Quân sự Tỉnh

Trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng và các thành viên Liên danh sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan thường trực xây dựng phương án phát triển cho ngành, lĩnh vực đảm bảo tiến độ xây dựng báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh trình Hội đồng quốc gia thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Luật quy hoạch.

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng & Chinhphu.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang