Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng triển khai lập quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện Quyết định số 389/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/06/2020 về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng tham gia Liên doanh triển khai lập quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ chiến lược của tỉnh, là cơ sở để cụ thể hóa quy hoạch tổng thế quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phóng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Làm cơ sở để xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phạm vi quy hoạch là phần lãnh thổ tỉnh Hà Nam với tổng diện tích tự nhiên 859,5 km2. Phía Bắc và Tây Bắc tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, phía Đông giáp tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, phía Nam giáp tỉnh Nam Định, phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình.

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng làm việc với đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Nam

Thực hiện nội dung được phân công trong liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, từ tháng 6 năm 2021, Viện nghiên cứu và Phát triển Vùng đã triển khai các đoàn công tác tới các Sở, Ban, Ngành trên toàn tỉnh Hà Nam để thu thập và tổng hợp thông tin liên quan đến nội dung Quy hoạch để tiến hành xây dựng các nội dung đề xuất nghiên cứu: Phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn: thành phố Phủ Lý, huyện: Kim Bảng, Thanh Liêm, Bình Lục, Lý Nhân… và các đề án, chương trình phát triển liên quan đến ngành Khoa học và Công nghệ của tỉnh. Đây là cơ sở để xây dựng các báo cáo quy hoạch, từ đó tích hợp vào quy hoạch chung của toàn tỉnh.

Mặc dù gặp hạn chế do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã kịp thời điều chỉnh các kế hoạch công tác trực tiếp, phối hợp hiệu quả cùng các thành viên liên danh và đầu mối tại các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Hà Nam để đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và chuẩn bị tốt nội dung Khung quy hoạch tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ tỉnh Hà Nam vào trung tuần tháng 8 năm 2021.

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Tags : Quy hoạch cấp quốc gia Quy hoạch tỉnh quy hoạch tỉnh Hà Nam Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang