Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng triển khai Đề tài KH&CN: “Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm chè dưới tán hồi tại huyện Bình Gia”

Bình Gia là huyện có diện tích, sản lượng hồi đứng thứ hai trong toàn tỉnh. Điều đặc biệt là nhiều diện tích hồi của huyện Bình Gia được các hộ nông dân trồng chè dưới tán hồi. Chè dưới tán hồi là sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao của tỉnh Lạng Sơn. Tại thị trấn Bình Gia, hợp tác xã chè dưới tán hồi đã được thành lập gồm 17 hộ với diện tích là 35 ha. Hàng năm, hợp tác xã tại Bình Gia đã thu mua chè búp tươi, chế biến được từ 3-5 tấn chè khô, giá bán trung bình từ 200 đến 250 ngàn đồng/kg.

Theo khảo sát sơ bộ, hầu hết các hộ trồng chè dưới tán hồi trên địa bàn huyện Bình Gia vẫn trồng, chăm sóc, thu hái và chế biến chè theo kinh nghiệm và phương pháp truyền thống nên ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, chất lượng nguyên liệu và chất lượng chè thành phẩm. Bên cạnh đó, ở Bình Gia việc thực hiện các công đoạn sản xuất chè còn rời rạc, do đó mức độ đầu tư sản xuất và khả năng tiếp cận thị trường còn chưa cao. 

Căn cứ vào hiện trạng nêu trên cùng với mục tiêu: Đánh giá được hiện trạng sản xuất theo chuỗi giá trị của sản phẩm chè dưới tán hồi và đề xuất được giải pháp khoa học và công nghệ để nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm chè dưới tán hồi tại huyện Bình Gia; Nghiên cứu hoàn thiện được một số quy trình sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm chè dưới tán hồi theo hướng an toàn, bền vững; Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng được một số mô hình sản xuất bền vững sản phẩm chè dưới tán hồi; Nâng cao năng lực sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chè dưới tán hồi cho người dân; Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm chè dưới tán hồi tại huyện Bình Gia” tại Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn vào ngày 15/07/2021. Đề tài do Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng – Bộ Khoa học và Công nghệ đăng ký chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh cuộc họp

Sau khi nghe phần trình bày của TS. Lê Tất Khang - đại diện nhóm nghiên cứu, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nhận xét thuyết minh đề tài đã luận giải cụ thể hóa mục tiêu và nội dung nghiên cứu có tính khoa học và thực tiễn cao, bám sát với mục tiêu và tiêu chí đặt hàng của UBND tỉnh Lạng Sơn. Phương pháp nghiên cứu phù hợp, phương án chuyển giao rõ ràng, gắn với thực tế, năng lực chuyên môn của tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá. 

TS. Lê Tất Khang trình bày tóm tắt thuyết minh đề tài

Với những đánh giá như trên, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã nhất trí trình phê duyệt tuyển chọn Viện Nghiên cứu và phát triển vùng – Bộ Khoa học Công nghệ là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm chè dưới tán hồi tại huyện Bình Gia” và TS. Lê Tất Khang là chủ nhiệm.

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang