Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng tới thăm và làm việc tại Sở KH&CN tỉnh Sơn La

Ngày 16/2/2022, Ông Nguyễn Đắc Bình Minh - Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển vùng, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đoàn Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.


Ông Lưu Bình Khiêm - Giám đốc Sở KH&CN Sơn La báo cáo về kết quả hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh

Tại buổi làm việc, ông Lưu Bình Khiêm - Giám đốc Sở KH&CN báo cáo về tình hình triển khai hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung nội dung: Những năm qua, chương trình phát triển cây ăn quả gắn với chế biến được tỉnh Sơn La quan tâm cùng với đó, hoạt động khoa học và công nghệ bám sát chủ trương định hướng của tỉnh, các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tập trung nghiên cứu KH&CN phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng, phát triển và bảo hộ thương hiệu, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu... trong năm, trên địa bàn tỉnh triển khai 29 nhiệm vụ KH&CN, trong đó: 16 nhiệm vụ cấp tỉnh và 04 dự án Chương trình Nông thôn miền núi chuyển tiếp từ năm 2020, 09 nhiệm vụ mới phê duyệt 2021 (08 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, 01 đề tài cấp thiết địa phương cấp Quốc gia), 24 sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ. Năm 2022, tiến hành tuyển chọn 17 nhiệm vụ KH&CN; đề xuất xây dựng, quản lý nhãn hiệu chứng nhận cho 02 sản phẩm đó là Mắc ca Sơn La và Dứa Sơn La.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở KH&CN nêu những khó khăn vướng mắc hiện nay đó là việc hỗ trợ công nghệ chế biến tại các Doanh nghiệp/hợp tác xã, vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, việc ứng dụng khoa học công nghệ mới, nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ. Trên cơ sở đó, Sở KH&CN đề xuất với Bộ KH&CN một số nhiệm vụ như: Hỗ trợ Tổ chức Hội thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ nhất (Techfest) năm 2022, quan tâm hỗ trợ việc thực hiện đăng kí văn bằng bảo hộ cho một số sản phẩm của Sơn La tại thị trường các nước; Xây dựng Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Đồng thời, mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp với các đơn vị, Viện nghiên cứu của Bộ KH&CN trong triển khai các nhiệm vụ gắn với chương trình trọng điểm của tỉnh thông qua đề tài/dự án, chương trình cấp quốc gia, dự án nông thôn miền núi.

Ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi làm việc với Sở KH&CN tỉnh Sơn La

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đắc Bình Minh - Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển vùng đánh giá cao kết quả mà Sở KH&CN đạt được trong thời gian qua, ông cho biết, Bộ KH&CN rất quan tâm tới việc ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và hướng tới các địa phương, doanh nghiệp, chính vì vậy trong thời gian tới Viện sẽ phối hợp với Sở KH&CN tổ chức khảo sát thực tế, từ đó đưa ra danh mục các sản phẩm, yếu khâu nào sẽ có tác động vào khâu đó. Đồng thời, tham gia đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp quốc gia, các nghiên cứu nâng cao tính ứng dụng bám sát yêu cầu thực tế của địa phương, gắn với doanh nghiệp. Tiến hành triển khai hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm của địa phương theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, phối hợp khảo sát, đánh giá và lựa chọn những cây chè cổ thụ Vân Hồ đủ điều kiện công nhận cây di sản Việt Nam, từ đó phát triển chè cổ thụ gắn với phát triển du lịch. Ngoài phát triển cây ăn quả, Sở KH&CN cần tham mưu cho tỉnh phát huy thế mạnh của địa phương trong việc khai thác, nghiên cứu bảo tồn, chế biến cây thuốc quý hiếm làm nguồn dược liệu, tạo công ăn việc làm mang lại nguồn thu nhập cho người dân, nhất là người dân vùng cao theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội: Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tổng hợp: Ánh Nguyệt - Phan Dương, IRRD

Tags : IRRD Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang