Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng tổ chức hội thảo tham vấn “Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2022-2025, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận”

Ngày 28/8/2023, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến “Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2022-2025, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận” tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.

Tham dự hội thảo có Đại diện cơ quan chủ trì: TS. Nguyễn Đắc Bình Minh và thành viên thực hiện. Về phía các đơn vị trong tỉnh gồm có: đồng chí Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận, cùng các đại diện các phòng, đơn vị trong Sở KHCN; đại diện các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh; Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm. Ngoài ra, Hội thảo mời trực tuyến các đơn vị: Đại diện Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Thái Nguyên, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang, Viện Hải dương học, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Quốc Gia Việt Nam, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại tỉnh Bình Dương, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM, Viện năng suất Việt Nam, Viện Khoa học Sỡ hữu trí tuệ.

Đồng chí Lê Tiến Dũng – Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc hội thảo

Tại Hội thảo Viện nghiên cứu và Phát triển Vùng đã trình bày thông qua hệ thống các tiêu chí, các cuộc trao đổi với chuyên gia, các sở, ngành, địa phương danh mục nhiệm vụ đã được xác định với 179/251 nhiệm vụ được đề xuất. Đồng thời nêu ra một số điểm còn tồn tại của danh mục: 03 Chương trình Nông nghiệp, Công nghiệp – Du lịch – Môi trường và XHNV có số nhiệm vụ và kinh phí ngân sách địa phương vượt nhiều so với Nghị quyết 36/NQ-HĐND; Hiện ở một số chương trình,số nhiệm vụ đã được phê duyệt từ năm 2022 đã vượt chỉ tiêu tối đa mà Nghị quyết 36/NQ-HĐND dự kiến cấp.

 Để giải quyết các vấn đề trên, các đại biểu tham dự hội nghị đã có những đóng góp những ý kiến thiết thực nhằm lựa chọn đúng các nhiệm vụ phù hợp với định hướng và nguồn lực của tỉnh. Kết luận vấn đề, Đồng chí Lê Tiến Dũng, giám đốc Sở KH&CN xác định một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung:
- Khung vấn đề, bám theo nguyên tắc chung, liên quan tới vấn đề kinh phí, cơ cấu làm sao để đạt được mức tối thiểu về nguồn lực mà Nghị quyết 36/NQ-HĐND đề cập;
- Điều chỉnh, phân loại vấn đề: Mốc thời gian, ưu tiên; đề tài, dự án; xác định, phân nhóm các vấn đề, nhiệm vụ ưu tiên cần thực hiện trước, nhóm nhiệm vụ ưu tiên 2, 3 thực hiện sau, đảm bảo phù hợp nguồn lực của Nghị quyết 36/NQ-HĐND dự kiến cấp.
- Các đề xuất mới, trừ những trường hợp đặc biệt, phát sinh, cấp thiết thì sẽ ưu tiên bổ sung thực hiện. Tuy vậy, xác định đây sẽ là khung nhiệm vụ cứng thực hiện tới năm 2025, định hướng 2030.


Đồng chí Lê Tiến Dũng xác định các nội dung cần chính sửa, bổ sung

TS. Nguyễn Đắc Bình Minh cảm ơn sự góp ý của các chuyên gia, nhà quản lý về các vấn đề còn tồn tại của danh mục. Đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với Sở KH&CN sửa chữa, cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
 

Tags : hội thảo IRRD Ninh Thuận Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng VPTV
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang