Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng tổ chức hội thảo góp ý “Định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045”

Ngày 28/6/2022, Viện Nghiên cứu và phát triển Vùng, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định tổ chức Hội thảo góp ý “Định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045” tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định.

Tham dự hội thảo có Đồng chí Trần Minh Hoan - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Trần Huy Quang – Phó Giám đốc Sở, đồng chí Vũ Xuân Trung – Phó Giám đốc Sở, đồng chí Phạm Thị Tuyết – Đại diện Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nam Định, đồng chí Vũ Hồng Minh – Đại diện Sở Công thương và đại diện các phòng chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định. Về phía đơn vị triển khai đề tài có TS, Nguyễn Đắc Bình Minh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng – Chủ nhiệm đề tài, TS. Đặng Duy Thịnh, TS. Nguyễn Văn Tiễn là chuyên gia của Viện và các thành viên thực hiện đề tài. 

Đồng chí Vũ Quốc Đạt, Trưởng phòng QLKH giới thiệu đại biểu tham dự 

Tại hội thảo, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng báo cáo về quá trình nghiên cứu, đánh giá hiện trạng triển khai quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Nam Định giai đoạn tới năm 2020, tầm nhìn 2030 và xây dựng Định hướng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045.

Các đại biểu đánh giá cao bản Định hướng chiến lược trong giai đoạn tới, được xây dựng một cách bài bản, khoa học và có luận cứ rõ ràng. Viện đã tiến hành các nghiên cứu sâu, với nhiều đánh giá cụ thể thực tiễn, cũng như tổng hợp kinh nghiệm để đưa ra các quan điểm, mục tiêu, định hướng, các nhiệm vụ, các ngành, lĩnh vực và các hoạt động KH,CN&ĐMST cần tập trung gắn với quy hoạch phát triển KT-XH và đưa ra giải pháp chủ yếu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045 cho tỉnh Nam Định. Định hướng Chiến lược giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045 có sự kế thừa, phát huy những kết quả đạt được từ thực hiện triển khai hoạt động KH&CN theo Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 8/11/2012 của UBND tỉnh về quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Để Định hướng Chiến lược giai đoạn tới tiếp tục được hoàn thiện hơn, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến cụ thể. Từ bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đại dịch Covid 19 có tác động đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước và tỉnh Nam Định, thời gian tới hoạt động KH&CN cần có sự thay đổi cho phù hợp với bối cảnh mới và đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của tỉnh Nam Định đặt ra.

TS. Nguyễn Đắc Bình Minh phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo

Phát biểu bế mạc hội thảo, TS. Nguyễn Đắc Bình Minh tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và mong muốn tiếp tục nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu về Định hướng Chiến lược trong thời gian tới để sớm hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng


 

Tags : IRRD Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang