Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2019

Ngày 26/12/2019, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020. Tham dự Hội nghị có ông Lê Xuân Định - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và toàn thể lãnh đạo và cán bộ của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng.

Thay mặt Lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, Viện trưởng Nguyễn Đắc Bình Minh trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN năm 2019 của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng.

1 fdd0f

Viện trưởng Nguyễn Đắc Bình Minh trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN năm 2019 của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và sự chủ động, tích cực, phối hợp có hiệu quả với các đơn vị chức năng thuộc Bộ và Sở KH&CN có liên quan, tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2019. Có thể kể đến một số kết quả đáng chú ý của Viện trong năm qua:

Thông qua các nhiệm vụ KH&CN, Viện đã xây dựng, hoàn thiện 12 quy trình kỹ thuật, xây dựng được 35 mô hình trình diễn, đạo tạo được 1.270 lượt người, xây dựng 05 tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiên cứu thử nghiệm một số giống cây trồng như: mít, đào chuông, cây bưởi, cam, bơ.

Các quy trình kỹ thuật được hoàn thiện và xây dựng để chuyển giao cho người dân, các mô hình tiến bộ kỹ thuật được triển khai để phục vụ công tác nghiên cứu cũng như là nền tảng để phát triển nhân rộng thông qua các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp Tỉnh. Đăng tải 01 bài báo nước ngoài và 19 bài báo trong nước trên các tạp chí khoa học uy tín.

Xây dựng Phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025. Viện đã được cấp Giấy chứng nhận (theo Quyết định số 214.2015/QĐ-VPCNCL ngày 4 tháng 6 năm 2015 của Văn phòng Công nhận chất lượng) với số VILAS 839. Và được cấp VIMCERT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xây dựng Trạm thực nghiệm và Ươm tạo công nghệ tại Thạch Thành – Thanh Hóa. Viện đã triển khai xây dựng các mô hình (nhân giống, cây đầu dòng, giống mới, vườn sản xuất, di thực từ nơi khác về thử nghiệm....... các loại cây ăn quả, cây dược liệu) ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (nhà kính, nhà lưới). Đã tiếp nhận được 5 giống cỏ chất lượng cao, 7 giống cây có múi để nghiên cứu, thử nghiệm. Đã và đang tiếp tục triển khai 01 nhiệm vụ cấp nhà nước, 03 nhiệm vụ cấp Bộ và 01 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

Công tác Dịch vụ Khoa hoc Công nghệ bao gồm Dịch vụ Môi trường, Dịch vụ Tư vấn quy hoạch, đo vẽ, chỉnh lý bản đồ và cấp đổi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đạt doanh thu khả quan, được đối tác tin tưởng, mở rộng phạm vi hoạt động đến nhiều vùng miền trên cả nước.

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Viện trình bày phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng phấn đấu hoàn thành tốt phương hướng và nhiệm vụ năm 2020 với chủ đề: Tăng cường xây dựng Viện; nâng cao chất lượng, tiến độ, hiểu quả, mở rộng nhiệm vụ KHCN; quyết tâm nâng cao thu nhập. Trong đó tập trung vào việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý và thực hiện các hoạt đông KHCN; kiện toàn tổ chức, bộ máy, thành lập các Trung tâm theo Đề án đổi mới của Viện.

Tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; đầu tư, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý Phòng Thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005; mở rộng các chỉ tiêu phân tích đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn sản xuất và đời sống; tăng cường thêm phòng thí nghiệm vi sinh; được chỉ định là tổ chức đánh giá chất lượng phân bón.

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, xây dựng mô hình, đầu tư giai đoạn 2 đưa Trạm Thực nghiệm và Ươm tạo Công nghệ Thạch Thành vào hoạt động nghiên cứu sản xuất có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ hoạt động KHCN vùng Bắc Trung Bộ.

Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm thu hút đầu tư, tiếp nhận công nghệ và đào tạo cán bộ; xây dựng dự án khai thác các nguồn vốn quốc tế.

Đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao công nghệ, các hoạt động dịch vụ tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời sống cán bộ nhân viên trong Viện.

Chỉ đạo và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Xuân Định đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Viện đạt được trong năm qua, đặc biệt là sự chủ động trong công tác mở rộng hoạt động, dịch Khoa học và Công nghệ tại các địa phương. Thứ trưởng rất vui mừng khi cùng với Thứ trưởng cũng nhấn mạnh về yếu tố Đổi mới - Sáng tạo, gắn nghiên cứu Khoa học và Công nghệ với thực tiễn sản xuất để có thể thực sự hiện thực hóa những kết quả nghiên cứu, cải thiện đời sống cho người dân các vùng, đúng với chức năng, nhiệm vụ của Viện.

2 32cd4

Thứ trưởng Lê Xuân Định chụp hình lưu niệm cùng tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Xuân Định, ông Nguyễn Đắc Bình Minh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng thay mặt cho toàn thể cán bộ của Viện hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của Viện đã đạt được trong năm 2019, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2020.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang