Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng thực hiện Dự án khoa học: “Xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho một số sản phẩm nông nghiệp đặc sản của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái”

Từ năm 2020, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái giao chủ trì thực hiện Dự án khoa học: “Xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho một số sản phẩm nông nghiệp đặc sản của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái”.

Trong khuôn khổ Dự án, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã triển khai điều tra, thu thập thông tin, nghiên cứu đặc điểm 04 sản phẩm đặc sản của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, từ đó xây dựng hồ sơ nhãn hiệu cho các sản phẩm này và phối hợp cùng UBND huyện Trạm Tấu đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ. Trên cơ sở hồ sơ đăng ký, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho 04 sản phẩm: “Lợn đen bản địa Trạm Tấu”, “Gà đen bản địa Trạm Tấu”, “Gạo nếp 87 Trạm Tấu” và “Măng ớt Trạm Tấu”.

Ngày 11/11/2021, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng phối hợp cùng UBND huyện Trạm Tấu tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của huyện Trạm Tấu: “Lợn đen bản địa Trạm Tấu”, “Gà đen bản địa Trạm Tấu”, “Gạo nếp 87 Trạm Tấu” và “Măng ớt Trạm Tấu”. 

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái, UBND huyện Trạm Tấu – Chủ sở hữu nhãn hiệu, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng và Hội Nông dân huyện Trạm Tấu cùng các Hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ dân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu được chứng nhận.

Đồng chí Trần Đức Hợp – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị

Giấy chứng nhận nhãn hiệu của 04 sản phẩm đặc sản của huyện Trạm Tấu là một trong các kết quả có ý nghĩa quan trọng nhất của Dự án khoa học: “Xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho một số sản phẩm nông nghiệp đặc sản của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái”. Đây là cơ sở để huyện Trạm Tấu chỉ đạo phát triển bền vững các sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Đồng chí Trần Đức Hợp trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu cho Chủ sở hữu - UBND huyện Trạm Tấu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu trao Giấy quyền sở hữu nhãn hiệu đã được chứng nhận cho Hộ tham gia tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Lam – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng và đại diện chủ sở hữu 04 nhãn hiệu sản phẩm đặc sản của huyện Trạm Tấu

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang