Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng thông báo về việc tuyển dụng viên chức

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng thông báo về việc tuyển dụng viên chức theo kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Vị trí việc làm, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng:
Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng tuyển dụng 18 chỉ tiêu viên chức như sau:
- Chuyên viên (phụ trách công tác Quản trị): 01 chỉ tiêu
- Chuyên viên (phụ trách công tác Hợp tác quốc tế); 01 chỉ tiêu
- Thủ quỹ: 01 chỉ tiêu    
- Nghiên cứu viên: 15 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng:
Hình thức tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển, thực hiện theo 2 vòng:
- Vòng 1: Căn cứ vào Phiếu đăng ký và hồ sơ dự tuyển, tiến hành kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, nếu phù hợp người dự tuyển sẽ được tham dự vòng 2.
- Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
3.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;
- Từ 18 tuổi trở lên;
- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp, đáp ứng các yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;
- Có đủ sức khỏe để làm việc;
3.2. Điều kiện không được đăng ký dự tuyển:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 
-  Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Yều cầu, tiêu chí tuyển dụng theo vị trí việc làm:
Chi tiết tại ĐÂY.

5. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:
Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức thực hiện theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quan sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức phải trực tiếp nộp hồ sơ (bản pho to), gồm các thành phần sau: 
1)    Phiếu đăng ký dự tuyển (nộp bản chính theo mẫu kèm theo Thông báo này).
2)  Giấy khai sinh; Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân; Bản sao hộ khẩu (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực);
3)    Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6cm được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
4)    Văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
5)    Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận.
6)    Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
7)    Lý lịch khoa học (nếu có) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
8)    02 phong bì ghi rõ địa chỉ nơi nhận của thí sinh.
9)    02 ảnh 4x6cm (được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
Hồ sơ dự thi của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và thống kê các loại, số lượng hồ sơ có bên trong (theo mẫu Bìa hồ sơ kèm theo Thông báo này).
Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp ngưởi dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển hoặc bị hủy kết quả xét tuyển.

Mẫu đăng ký tải tại ĐÂY.

7. Phí tuyển dụng:
Mức thu phí: 500.000 đồng/hồ sơ dự tuyển (Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ dự tuyển).

8. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ: trong giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/01/2022.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, địa chỉ: tầng 5, số 70 Trần Hưng Đạo - quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội, Điện thoại: 024.39424357.

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên Website của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng (http://www.irrd.gov.vn).

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
 

Tags : IRRD Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang