Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng tham dự Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 14/4, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng tham dự Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh thông qua để chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch sau khi được Chính phủ phê duyệt sẽ tạo đà cho Hà Nam đạt được nhiều mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị, có đại diện các bộ, ngành là thành viên Hội đồng, các chuyên gia phản biện và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về phía tỉnh Hà Nam có Bí thư tỉnh ủy Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ chiến lược của tỉnh, là căn cứ khoa học và công cụ pháp lý để chính quyền các cấp trong Tỉnh xác định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; xây dựng định hướng, chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu phát triển, đồng thời xác định động lực, không gian phát triển của từng ngành, lĩnh vực, địa bàn để phát triển đồng bộ, thống nhất, khai thác và sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo cho phát triển bền vững.

Thực hiện nội dung được phân công trong liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, từ tháng 6 năm 2021 đến nay, Viện nghiên cứu và Phát triển Vùng đã triển khai các đoàn công tác tới các Sở, Ban, Ngành trên toàn tỉnh Hà Nam để thu thập và tổng hợp thông tin liên quan đến nội dung Quy hoạch để tiến hành xây dựng các nội dung đề xuất nghiên cứu: Phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn: thành phố Phủ Lý, huyện: Kim Bảng, Thanh Liêm, Bình Lục, Lý Nhân… và các đề án, chương trình phát triển liên quan đến ngành Khoa học và Công nghệ của tỉnh. Đây là cơ sở để xây dựng các báo cáo quy hoạch, từ đó tích hợp vào quy hoạch chung của toàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng Thẩm định, các chuyên gia đã tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến đối với nội dung Quy hoạch và cho rằng, nội dung Quy hoạch thể hiện khá rõ nét về sự khát vọng phát triển của Tỉnh; thể hiện được sự liên kết và đồng bộ trong định hướng phát triển kết cấu hạ tầng; việc sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế - xã hội. Về cơ bản, nội dung Quy hoạch đã đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 27, Luật Quy hoạch và Điều 28, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP; đồng thời, Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch cơ bản đảm bảo yêu cầu theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bà Lê Thị Thủy, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh Trần Quốc Phương cho biết, với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, Hội đồng Thẩm định đã hoàn thành được chương trình đề ra. Hội đồng Thẩm định nhất trí thông qua Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Hà Nam với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện.

Để sớm hoàn thiện nội dung Quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch nghiêm túc tiếp thu, tập trung làm rõ và giải trình một số nội dung để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy định và thời hạn trong vòng 1 tháng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch tỉnh; chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, số liệu trong Báo cáo Quy hoạch và hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Tags : Bộ Khoa học và Công nghệ IRRD Quy hoạch tỉnh Hà Nam Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng VPTV
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang