Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng hỗ trợ xây dựng Khung chương trình phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 cho huyên Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Tiến tới chuẩn bị Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 07/NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh “Về phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Ba Chẽ về việc xây dựng Khung chương trình phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021 – 2025 cho huyện.

Thay mặt lãnh đạo huyện Ba Chẽ, ông Nguyễn Công Quyền, phó chủ tịch UBND huyện đã trình bày các tiềm năng, lợi thế của huyện trong phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, công nghiệp và du lịch, đồng thời đưa ra một số quan điểm, nhận định về 07 vấn đề KH&CN trọng tâm cần hướng tới trong giai đoạn 2021 - 2025.

Ba che ec7f9

Ông Nguyễn Công Quyền, phó chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ phát biểu tại buổi làm việc với Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Tiếp nối các ý kiến của ông Nguyễn Công Quyền, ông Nguyễn Đắc Bình Minh – Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển Vùng đã đề xuất một số giải pháp Khoa học và Công nghệ trọng tâm góp phần khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng thế mạnh trong nông lâm nghiệp, du lịch của huyện.

Ngoài ra, buổi làm việc cũng trao đổi về những vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch, hay vấn đề ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế lâm nghiệp của huyện Ba Chẽ.

Kết quả của buổi làm việc với UBND huyện Ba Chẽ là cơ sở để Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng xây dựng, đề xuất và xin ý kiến Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh về khung chương trình phát triển KH&CN giai đoạn 2021 – 2025 cho huyện.

Bên cạnh huyện Ba Chẽ, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng cũng đã tới làm việc với các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với vai trò tư vấn, hỗ trợ xây dựng Khung chương trình phát triển KH&CN giai đoạn 2021 – 2025 như thafh phố Uông Bí, thị xã Quảng Yên, thành phố Hạ Long…

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang