Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đẩy mạnh chuyển giao công nghệ xử lý chất thải nông nghiệp cho các doanh nghiệp địa phương

Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng còn tập trung đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật cho các doanh nghiệp địa phương nhằm phát huy hơn nữa năng lực nghiên cứu ứng dụng, gắn nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ và chuyển giao công nghệ với thực tiễn sản xuất, đời sống. 

Các quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật được Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng chuyển giao là kết quả từ những đề tài, dự án nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp địa phương, đặc biệt có giá trị ứng dụng đối với từng vùng, đúng theo định hướng hỗ trợ phát triển bền vững các vùng lãnh thổ của cả nước.

Trong thời gian vừa qua, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã có một số hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tiêu biểu trong lĩnh vực xử lý chất thải, phế phụ phẩm nông nghiệp cho doanh nghiệp tại Cao Bằng, Ninh Bình.

Cụ thể, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã phối hợp cùng doanh nghiệp, tư vấn, xây dựng lại hệ thống xử lý nước thải quy mô 2.500m3/ngày, cung cấp nguồn dinh dưỡng và men vi sinh để đảm bảo nước thải sau xử lý không gây ô nhiễm môi trường cho nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Ninh Bình.

xulychatthai 42f1f

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng ký kết Hợp đồng chuyển giao quy trình 
Khoa học và Công nghệ với Doanh nghiệp

Tại Cao Bằng, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng chuyển giao quy trình sản phân bón hữu cơ từ bã thải dong riềng từ chính các chủng vi sinh vật bản địa cho doanh nghiệp. Quy trình xử lý bã thải làm phân bón nàykhông những đảm bảo vấn đề môi trường mà còn cung cấp một lớn phân bón hữu cơ cho vùng nông nghiệp của tỉnh.

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng xác định, hoạt động chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật có tầm quan trọng đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Viện đã, đang và sẽ luôn là cầu nối giữa Khoa học – Công nghệ và đời sống, góp phần xây dựng và đẩy nhanh sự phát triển bền vững của các vùng, miền trên cả nước.

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang