Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng cùng Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh làm việc với thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long (04/03/2020)

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TU của Tỉnh ủy về khoa học và công nghệ và tình hình triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020, ngày 27/02/2020, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh và Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã đến làm việc với thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long.
 


Ông Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc với Thị xã Quảng Yên

 

Tại UBND thị xã Quảng Yên, báo cáo về kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU đã nêu rõ: Các cấp ủy, chính quyền thị xã đã xác định phát triển khoa học và công nghệ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Trước những đề xuất của Lãnh đạo thị xã Quảng Yên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hoàng Bá Nam đã định hướng các công việc Quảng Yên cần triển khai thực hiện trong thời gian tới: Đề xuất các nhiệm vụ khoa học cấp thiết, nâng cao hoạt động hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học và công nghệ; Giao cho lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở cùng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ cho thị xã, giúp Quảng Yên xây dựng chương trình khung cho phát triển khoa học và công nghệ tại địa phương.Ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại buổi làm việc với thành phố Hạ Long

 

Tại UBND thành phố Hạ Long, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hoàng Bá Nam đã đánh giá rất cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU trên địa bàn Thành phố. Hạ Long thực hiện rất nghiêm túc, đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết và dành nguồn lực cho hoạt động khoa học và công nghệ của Thành phố. Công tác quán triệt, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đạt nhiều kết quả, rất nhiều mô hình ứng dụng. Việc phân công cán bộ theo dõi khoa học và công nghệ được thực hiện nghiêm túc. Tất cả các lĩnh vực về hoạt động khoa học và công nghệ đều được Thành phố Hạ Long chú trọng triển khai, mang lại hiệu quả khá cao. Tuy nhiên, để hoạt động khoa học và công nghệ của Thành phố ngày càng mang lại hiệu quả cao, Thành phố Hạ Long phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng xây dựng chương trình khung về khoa học và công nghệ cho nhiệm kỳ 05 năm, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ...

Tại 02 địa phương đến làm việc, đoàn công tác cũng đã đến thăm các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong hoạt động khoa học và công nghệ. Đó là Công ty TNHH thủy sản Minh Hàn ở thôn 3, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên và Công ty cổ phần Phát triển Agritech ở khu 5, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long.

 

Nguồn: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang