Viện nghiên cứu và Phát triển Vùng cùng Sở KH&CN Quảng Ninh làm việc với thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 07/NQ-TU của Tỉnh ủy về KH&CN và tỉnh hình triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020. Ngày 27/02/2020, đoàn công tác của Sở KH&CN do đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN làm trưởng đoàn; TS. Nguyễn Đắc Bình Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng cùng các chuyên gia của Viện đã đến làm việc tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long.

qn1 35463

Ông Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội nghị trong buổi làm việc với Thị xã Quảng Yên

Tại UBND thị xã Quảng Yên, báo cáo về kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU đã nêu rõ: Các cấp ủy, chính quyền thị xã đã xác định phát triển KH&CN là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Trước những đề xuất của Lãnh đạo thị xã Quảng Yên, Giám đốc Sở KH&CN Hoàng Bá Nam đã định hướng Quảng Yên các công việc cần triển khai thực hiện trong thời gian tới: Đề xuất các nhiệm vụ khoa học cấp thiết, nâng cao hoạt động hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động KH&CN. Giao cho lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở cùng Viện nghiên cứu và phát triển Vùng xây dựng kế hoạch KH&CN cho thị xã, giúp Quảng Yên xây dựng chương trình khung cho phát triển KH&CN tại địa phương.

qn2 66e4d

Ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, Bộ KH&CN phát biểu tại buổi làm việc với thành phố Hạ Long

Tại UBND thành phố Hạ Long, Giám đốc Sở KH&CN Hoàng Bá Nam đã đánh giá rất cao kết quả thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU trên địa bàn TP. Hạ Long thực hiện Nghị quyết rất nghiêm túc, đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết và dành nguồn lực cho họat động KH&CN của thành phố. Công tác quán triệt, triển khai các nhiệm vụ KH&CN đạt nhiều kết quả, rất nhiều mô hình ứng dụng. Việc phân công cán bộ theo dõi KH&CN được thực hiện nghiêm túc. Tất cả các lĩnh vực về hoạt động KH&CN đều được TP Hạ Long chú trọng triển khai mang lại hiệu quả khá cao. Tuy nhiên, để hoạt động KH&CN của thành phố ngày càng càng mang lại hiệu quả cao, thành phố Hạ Long phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng hỗ trợ cho thành phố Hạ Long xây dựng chương trình khung về KH&CN cho nhiệm kỳ 05 năm, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thành doanh nghiệp KH&CN...

Tại 02 địa phương đến làm việc, đoàn công tác cũng đã đến thăm các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong hoạt động KH&CN. Đó là Công ty TNHH thủy sản Minh Hàn ở thôn 3, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên và Công ty CP phát triển Agritech ở khu 5, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang