Triển khai đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển giống Mít bản địa tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn”

Thứ sáu, 25/12/2020 17:28 GMT+7

Triển khai đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển giống Mít bản địa tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn”

 
Năm 2020, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng triển khai thực hiện Đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh: “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển giống Mít bản địa tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn” do TS. Lê Tất Khang làm chủ nhiệm với mục tiêu: Phục tráng và phát triển giống mít bản địa theo hướng sản xuất hàng hóa, đồng thời xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm mít của huyện Hữu Lũng gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm góp phần phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới.
 

Trong khuôn khổ đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành tổ chức tập huấn chuyên đề “Hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng thâm canh cây mít” cho cán bộ, nông dân trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

Đề tài đã tập huấn được 2 lớp với tổng số 100 hộ nông dân và cán bộ phụ trách nông nghiệp của các xã đại diện trên địa bàn huyện. Thông qua lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ và nông dân nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng mới và thâm canh cây mít theo hướng sản xuất hàng hóa, qua đó giúp cho việc bảo tồn và phát triển bền vững cây mít gắn với việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
 

Hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng thâm canh cây mít tại Hữu Lũng, Lạng Sơn

Ngoài ra, đề tài cũng triển khai xây dựng mô hình thâm canh mít trong thời kỳ kinh doanh, thực hiện trên cây từ 10 năm tuổi trở lên và mô hình trồng mới thâm canh mít theo hướng hàng hóa từ cây giống được nhân bằng phương pháp ghép tại một số xã thuộc huyện Hữu Lũng đồng thời tiến hành việc hướng dẫn cho các hộ nông dân kỹ thuật chăm sóc cây mít sau trồng.
 

Cán bộ hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mít cho người dân

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang