Thực hiện các đề tài nghiên cứu đối với bưởi da xanh Bến Tre

Thời gian thực hiện đề tài trong 2 năm, phạm vi nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tổng kinh phí thực hiện đề tài là trên 8,2 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh và nguồn kinh phí đối ứng ngoài ngân sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam vừa ký Quyết định số 2334 và Quyết định số 2335 ngày 12/10/2022 về việc cho phép thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ đối với trái bưởi da xanh Bến Tre.

Các đề tài khoa học công nghệ được phép triển khai là: Nghiên cứu các giải pháp quản lý hiện tượng thối quả bưởi da xanh sau thu hoạch (Viện Bảo vệ thực vật chủ trì); nghiên cứu quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sơ chế, xử lý, bảo quản tươi bưởi da xanh, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và phục vụ thị trường xuất khẩu (Phân viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch chủ trì).

Thời gian thực hiện đề tài trong 2 năm, phạm vi nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tổng kinh phí thực hiện đề tài là trên 8,2 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh và nguồn kinh phí đối ứng ngoài ngân sách.

Tại Quyết định số 2334 và 2335, UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tiến hành ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học với các cơ quan trên để thực hiện. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính phân bổ kinh phí và quản lý việc triển khai thực hiện các đề tài.

Vũ Phong - Baochinhphu

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang