Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển Viên chức của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

THÔNG BÁO
Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) 
kỳ xét tuyển viên chức của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng năm 2020

Thực hiện Công văn số 3670/BKHCN-TCCB ngày 04/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-VPTV ngày 17/01/2022 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng;

Căn cứ Biên bản họp kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển ngày 08/04/2022; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn và triệu tập thí sinh được tham dự phỏng vấn (vòng 2), kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng phỏng vấn (vòng 2)Theo Danh sách thí sinh đính kèm thông báo này.

2. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng phỏng vấn (vòng 2):
- Thời gian phỏng vấn: 09h00 ngày 20/04/2022.
- Địa điểm phỏng vấn: Hội trường Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, tầng 6, số 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Thời gian thí sinh chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn: Mỗi thí sinh không quá 30 phút (tối đa 15 phút chuẩn bị, tối đa 15 phút trả lời).

3. Các yêu cầu cần lưu ý:
Thí sinh khi đến tham dự phỏng vấn cần lưu ý:
-    Mang theo Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân;
-    Thực hiện đúng quy định phỏng vấn của kỳ xét tuyển viên chức.

Chi tiết thông báo và danh sách thí sinh tại ĐÂY

Tags : Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang