Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.

Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

Theo dự thảo, cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao, cụ thể:

Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao cho doanh nghiệp, dự án đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan trung ương và dự án đầu tư thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại Điều 20 Luật Đầu tư.

Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao cho doanh nghiệp, dự án đầu tư tại địa phương và không thuộc trường hợp quy định trên.

Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao có hiệu lực kể từ ngày cấp và có giá trị đến khi kết thúc hiệu lực của thỏa thuận (hợp đồng) chuyển giao công nghệ.

Thu hồi Giấy chứng nhận
Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ, doanh nghiệp, dự án đầu tư bị thu hồi Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có đơn đề nghị chấm dứt thực hiện (hợp đồng) của một trong các bên tham gia chuyển giao công nghệ;

b) Thực hiện không đúng các nội dung thỏa thuận (hợp đồng) chuyển giao công nghệ;

c) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

d) Vi phạm một trong các điều cấm của Luật Chuyển giao công nghệ.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao do mình cấp đối với các trường hợp vi phạm.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.

Minh Đức - Báo chính phủ

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang