Thẩm định, kiểm tra cây đầu dòng giống mít dai Hữu Lũng, Lạng Sơn

Giống cây trồng có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm nông sản. Sử dụng các loại cây giống có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện của địa phương sẽ góp phần khai thác, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của vùng.

Tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, cây mít bản địa là một trong những loại nông sản được trồng lâu năm, có tiềm năng kinh tế cao nhưng lại được trồng rải rác, không có sự chọn lọc giống, không đầu tư chăm sóc nên cây ra quả bé, nhiều sâu bệnh. Đặc biệt cây trồng bằng hạt có thời gian ra quả lâu (6  - 7 năm), quả nhiều xơ, ít múi.

Với mục đích tạo ra giống cây trồng tốt, nguồn gốc rõ ràng để nhân rộng, nâng cao giá trị kinh tế từ cây mít bản địa của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển giống Mít bản địa tại huyện Hữu Lũng” từ tháng 11/2018 – 12/2021. Trong khuôn khổ đề tài, nhóm nghiên cứu đã tuyển chọn được 30 cây mít ưu tú và từ đó chọn ra 13 cây mít có năng suất cao, chất lượng tốt ít sâu bệnh, lập hồ sơ trình Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lạng Sơn thẩm định, công nhận cây đầu dòng.

Căn cứ vào hồ sơ nói trên, cuối tháng 07/2022, Hội đồng thẩm định cây dầu dòng giống mít dai Hữu Lũng, Lạng Sơn – thành lập theo Quyết định số 220/QĐ-SNN ngày 03/07/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lạng Sơn đã tiến hành thẩm định, kiểm tra cây đầu dòng giống mít dai Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Hội đồng thẩm định đã tổ chức kiểm tra thực địa các cây mít được đề nghị công nhận cây đầu dòng tại các xã Đồng Tân, Cai Kinh, Thiện Tân, Minh Tiến, Sơn Hà, Yên Vượng và thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đồng thời họp đánh giá kết quả thẩm định tại Hội trường UBND xã Đồng Tân.

Hội đồng họp, đánh giá kết quả thẩm định cây đầu dòng giống mít dai Hữu Lũng, Lạng Sơn

Hội đồng dựa vào các tiêu chí bình tuyển, thang điểm đánh giá công nhận cây đầu dòng giống mít dai Hữu Lũng đã chọn ra 08 cây mít đáp ứng đầy đủ các tiêu chí từ đó trình Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lạng Sơn làm căn cứ ra Quyết định số 260/QĐ-SNN ngày 28/07/2022 công nhận cây đầu dòng giống mít dai Hữu Lũng tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn năm 2022.

Việc công nhận cây đầu dòng cây mít dai Hữu Lũng, Lạng Sơn có ý nghĩa quan trọng đối với việc khai thác vật liệu nhân giống, đảm bảo chất lượng, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của cây mít dai đặc sản Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Một số hình ảnh Hội đồng thẩm định, kiểm tra cây đầu dòng giống mít dai Hữu Lũng, Lạng Sơn:


Hội đồng tiến hành kiểm tra thực địa các cây mít được đề nghị công nhận cây đầu dòng

Đánh giá cảm quan chất lượng mít

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Tags : IRRD Mít Hữu Lũng Mít Lạng Sơn Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang