Tập huấn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả cho người dân tại Ngũ Kiên, Vĩnh Phúc

Từ năm 2020, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng triển khai thực hiện đề tài cấp Tỉnh: "Nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất sau dồn điền đổi ruộng tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc" do ThS. Nguyễn Văn Lam làm chủ nhiệm với mục tiêu xây dựng được mô hình chuyển đổi, sản xuất một số cây trồng có giá trị kinh tế, giá trị hàng hóa cao trên vùng đất đã dồn điền đổi ruộng, nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp cho nông dân, góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài, năm 2022, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã tổ chức hội nghị Tập huấn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả cho người dân tại xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đề tài đã tập huấn cho 200 lượt cán bộ, nông dân trên địa bàn huyện. Thông qua lớp tập huấn, học viên đã bước đầu nắm được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật canh tác cây bưởi (các yêu cầu về khí hậu, đất đai, độ ẩm, gió); cách thức thiết kế vườn trồng bưởi đối với các loại đất bằng, đất đồi, đất trũng; kỹ thuật trồng, chăm sóc cây bưởi; các phương pháp phòng trừ sâu, bệnh cho cây bưởi. Ngoài ra, đề tài cũng đã giới thiệu tới các học viên tập huấn những giống cây bưởi phù hợp với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong thời gian tới, đề tài sẽ tiếp tục triển khai các nội dung nghiên cứu theo đúng tiến độ đề ra, tập trung vào công tác xây dựng các mô hình chuyển đổi cây trồng hàng hóa trên đất đã dồn điền đổi ruộng cáo giá trị gia tăng cao, tăng từ 100 - 150% so với sản xuất lúa bao gồm mô hình trồng bưởi hàng hóa, mô hình trồng mít bản địa, mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa...

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Tags : IRRD Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang