Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 Đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống Cam bản địa (Cam thổng) tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn"

Tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống Cam bản địa (Cam thổng) tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.” do bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp xem xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện của đơn vị đăng ký thực hiện là Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng.

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng

Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe đại diện Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng trình bày tóm tắt bản thuyết minh nhiệm vụ, với mục tiêu: Phục tráng, bảo tồn, lưu trữ và phát triển được nguồn gen cây Cam bản địa tại tỉnh Lạng Sơn (Cam Thổng) có giá trị, đặc trưng cho vùng, đồng thời ứng dụng phát triển để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn.

Các thành viên Hội đồng tiến hành đánh giá bản thuyết minh theo từng tiêu chí về nội dung nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; hiệu quả và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu, năng lực chuyên môn của tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng đánh giá bản thuyết minh có tính khoa học và ý nghĩa thực tiễn, luận giải có hệ thống và logic về sự cần thiết phải bảo tồn nguồn gen giống Cam bản địa (Cam Thổng) của tỉnh Lạng Sơn, các nội dung nghiên cứu đáp ứng được mục tiêu với phương pháp và cách tiếp cận phù hợp, các sản phẩm khoa học đáp ứng được yêu cầu đặt hàng, việc thực hiện đề tài mang tính khả thi cao.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá, Hội đồng khoa học và công nghệ đã nhất trí chọn Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài và Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiễn là chủ nhiệm đề tài.

Đỗ Phương Anh

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang