Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh "Nghiên cứu trồng thử nghiệm, một số dòng, giống bơ, trong nước và nhập nội, xây dựng mô hình trồng mới theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn"

Tháng 05 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức phiên họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh“Nghiên cứu trồng thử nghiệm, một số dòng, giống bơ, trong nước và nhập nội, xây dựng mô hình trồng mới theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn” do ThS. Nguyễn Văn Lam - Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu có 07 thành viên do bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn làm Chủ tịch Hội đồng; Đại diện Lãnh đạo Sở NN và PTNT tỉnh Lạng Sơn; Đại diện các phòng: Quản lý khoa học, Phòng kế hoạch và quản lý chuyên ngành thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Đại diện Phòng NN&PTNT các huyện; Đại diện cơ quan chủ trì, nhóm nghiên cứu và chủ nhiệm đề tài.

Toàn cảnh buổi họp

Thay mặt nhóm thực hiện đề tài ThS. Nguyễn Văn Lam đã trình bày tóm tắt kết quả thực hiện đề tài. Đề tài đã: (1) Đã xác định được 2 gống bơ là Booth7 và Choquette và dòng bơ MC17 có khả năng sinh trưởng tốt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (2) Xây dựng được 02 quy trình kỹ thuật là nhân giống cây bơ và trồng thâm canh tổng hợp cây bơ tại Lạng Sơn; (3) Mô hình vườn thực liệu 0,5ha gồm 05 giống; (4) Mô hình vườn nhân giống với tổng số cây xuất vườn được 4.000 cây giống; (5) Mô hình trồng mới thâm canh cây bơ theo hướng sản xuất hàng hóa 06ha; (6) Tổ chức tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật cho 80 lượt người dân tham gia; (7) Xây dựng 01 mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm giống cây và đăng kí liên kết các hộ dân tham gia mô hình để tiêu thụ sản phẩm bơ trong thời gian tới.

ThS. Nguyễn Văn Lam trình bày tóm tắt kết quả thực hiện đề tài

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những kết quả nghiên cứu của đề tài; kết quả đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao; báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt có cấu trúc hợp lý, phù hợp với yêu cầu của một báo cáo khoa học; về chủng loại, số lượng, khối lượng, tiến độ và chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu đặt hàng. 

Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài mức Đạt, đồng thời yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu các nội dung góp ý của Hội đồng và chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện báo cáo tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn ra quyết định công nhận kết quả của nhiệm vụ.

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng


 

Tags : Bộ Khoa học và Công nghệ Bơ Lạng Sơn IRRD kết quả nghiên cứu Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng VPTV
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang