Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Non nước - Cao Bằng”

Ngày 18/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: "Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng", mã số ĐTĐL.CN-34/20.

ThS. Ngô Huy Kiên thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt các nội dung nghiên cứu và kết quả của nhiệm vụ

Khái niệm “Phát triển du lịch bền vững” xuất hiện đầu những năm 90 của thế kỷ 20. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, du lịch bền vững quan tâm đến lợi ích kinh tế, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan sinh thái. Du lịch bền vững không thể tách rời khỏi phát triển bền vững.

Công viên Địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Non nước - Cao Bằng được tổ chức UNESCO công nhận từ năm 2018. Để đảm bảo việc xây dựng và phát triển CVĐC đáp ứng các tiêu chí, định hướng của UNESCO về một CVĐC toàn cầu trong công tác bảo vệ, quản lý và khai thác các điểm di sản trong vùng CVĐC gắn với phát triển du lịch bền vững trong thời kỳ hội nhập là hết sức cần thiết. Bộ KH&CN đã phê duyệt nhiệm vụ “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng” do ThS. Ngô Huy Kiên làm chủ nhiệm đề tài; Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là Cơ quan chủ trì thực hiện. Đề tài được thực hiện từ tháng 9/2020 đến hết tháng 08/2022 với 4 mục tiêu chính là:

- Làm rõ được cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn) về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tiềm năng, hiện trạng tài nguyên du lịch và môi trường cho việc phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với CVĐC.

- Xây dựng được định hướng phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với CVĐC một cách toàn diện về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh và môi trường phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

- Đề xuất được các giải pháp phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với CVĐC đồng bộ với cơ chế chính sách; xây dựng được mô hình du lịch bền vững và bộ cơ sở dữ liệu về tự nhiên, kinh tế - xã hội gắn với du lịch, bảo tồn và phát triển bền vững CVĐC.

- Nâng cao năng lực quản lý phát triển du lịch và bảo tồn di sản của địa phương.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đã đáp ứng yêu cầu đặt hàng về chủng loại, số lượng, khối lượng sản phẩm và tiến độ thực hiện. Với kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài mức "Đạt", đồng thời, yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu các nội dung góp ý, chỉnh sửa báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp cho phù hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ KH&CN ra quyết định công nhận kết quả của nhiệm vụ.

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang