Nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Ứng dụng công nghệ chế biến Mít sấy dẻo và sản xuất phân vi sinh từ phụ phẩm quả mít”

Vừa qua, ngày 16/8/2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tổ chức họp tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đối với đề tài “Ứng dụng công nghệ chế biến Mít sấy dẻo và sản xuất phân vi sinh từ phụ phẩm quả mít”. Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 1222/QĐ – UBND ngày 05/08/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, do Ông Trần Quốc Anh, phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng. 

Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng -Bộ Khoa học và Công nghệ; chủ nhiệm đề tài là Thạc sĩ Đoàn Thị Bắc. Đề tài được thực hiện trong 24 tháng (Từ tháng 6/2022 đến tháng 5/2023).

Thạc sĩ Đoàn Thị Bắc- Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện và
các kết quả đạt được của đề tài

Kết thúc thời gian nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra và đã thực hiện các nội dung chính như sau: (1) Nghiên cứu quy trình chế biến sản phẩm mít sấy dẻo (2) Nghiên cứu quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm của quả mít; (3) Xây dựng 01 mô hình chế biến Mít sấy dẻo quy mô 50-100 kg/mẻ tươi; (4)  Xây dựng 01 mô hình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm quả mít quy mô 1000kg phân thành phẩm; (5) Thiết kế mẫu mã sản phẩm Mít sấy dẻo và phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm của quả mít.

Thành viên hội đồng phát biểu nhận xét tại cuộc họp

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đưa ra được 01 Bộ tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm Mít sấy dẻo; 01 quy trình chế biến Mít sấy dẻo bằng công nghệ sấy lạnh; 01 Bộ tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm của quả mít; 01 quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm của quả mít; Xây dựng 01 mô hình chế biến sản phẩm Mít sấy dẻo (đạt được 200kg sản phẩm Mít sấy dẻo); Xây dựng mô hình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm của cây mít quy mô 1000 kg phân thành phẩm và đã thiết kế được Bộ bao bì, nhãn mác cho sản phẩm Mít sấy dẻo và phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm của quả mít. Với những kết quả đạt được, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài đã đánh giá: Đề tài thực hiện đầy đủ các nội dung thuyết minh đã được phê duyệt, đáp ứng được mục tiêu đề ra. Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị thực tiễn cao, là cơ sơ khoa học tin cậy để tham khảo.

Đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ thống nhất đánh giá, nghiệm thu đạt yêu cầu.

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
 

Tags : Bộ Khoa học và Công nghệ IRRD kết quả nghiên cứu Mít Lạng Sơn nghiệm thu đề tài Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng VPTV
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang