Kiểm tra tiến độ đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm chè dưới tán hồi tại huyện Bình Gia”

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2023, ngày 07/6/2023, đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đối với đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm chè dưới tán hồi tại huyện Bình Gia” do Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là PGS.TS. Lê Tất  Khương. 

Thí nghiệm biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây chè trồng dưới tán hồi

Qua báo cáo của đơn vị chủ trì thực hiện đề tài về thực hiện kế hoạch năm 2023 và kiểm tra thực tế cho thấy: Đơn vị đã thực hiện nghiên cứu bổ sung một số biện pháp kỹ thuật và hoàn thiện kỹ thuật sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm chè dưới tán hồi theo hướng an toàn, bền vững và thực hiện các thí nghiệm, cụ thể: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số giống chè xanh mới dưới tán hồi tại huyện Bình Gia; Nghiên cứu xác định thời vụ trồng thích hợp cho cây chè dưới tán hồi tại huyện Bình Gia. Đã bố trí các công thức thí nghiệm vụ thu năm 2022 và vụ xuân năm 2023; Nghiên cứu xác định mức đốn tạo tán thích hợp cho chè dưới tán hồi, các biện pháp kỹ thuật: Làm sạch cỏ trước khi bón phân, để ngăn cỏ lấn át cây chè, hạn chế sâu bệnh hại. Các thí nghiệm khác như: Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp tỉa cành hồi đến sinh trưởng, khả năng cho năng suất, chất lượng và sâu bệnh hại trên chè (dưới tán hồi); Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ Nano UPLML đến năng suất, chất lượng chè (thu hái búp) dưới tán hồi; Nghiên cứu xác định thời vụ đốn phớt thích hợp cho chè (giai đoạn chè thu hoạch búp); Nghiên cứu ảnh hưởng kỹ thuật hái đến năng suất, chất lượng sản phẩm chè xanh tại Bình Gia; Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật hong héo đến chất lượng sản phẩm chè xanh (khô) tại Bình Gia; Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian hồi chè trước lấy hương đến chất lượng chè thành phẩm. Đều đảm bảo tiến độ theo thuyết minh đã được phê duyệt. Về xây dựng mô hình, đề tài đang thực hiện các mô hình sau: Xây dựng mô hình trồng mới bằng giống chè xanh chất lượng cao dưới tán hồi; Xây dựng mô hình sản xuất chè dưới tán hồi theo tiêu chuẩn Việt GAP; Mô hình chế biến chè xanh quy mô hộ và nhóm hộ. Căn cứ nội dung theo Thuyết minh đề tài được phê duyệt, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các thí nghiệm của đề tài. Qua kiểm tra cho thấy, các thí nghiệm được bố trí và thực hiện phù hợp với yêu cầu, tại các mô hình cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách chế biến chè đạt chất lượng chè thành phẩm

Đoàn kiểm tra đánh giá các nội dung nghiên cứu, triển khai của đề tài đã đảm bảo đúng tiến độ, đúng yêu cầu của thuyết minh đã được duyệt. Đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục theo dõi các mô hình đang triển khai đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định./. 

Nguyễn Ngọc Hưng - Sở KH&CN Lạng Sơn

Tags : chè Bình Gia IRRD kiểm tra tiến độ VPTV
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang