Kiểm tra tiến độ đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen Lan một lá”

Năm 2021, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao thực hiện đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Tỉnh: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen Lan một lá”. Thời gian thực hiện từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2023.

Mục tiêu thực hiện đề tài: Thu thập, lưu giữ, bảo quản an toàn nguồn gen Lan một lá và những kiến thức bản địa về bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen; Nghiên cứu xây dựng được các phương pháp lưu giữ, bảo quản an toàn nguồn gen Lan một lá phù hợp với các điều kiện sinh thái, kinh tế xã hội của tỉnh Lạng Sơn; Đánh giá, xác định được giá trị nguồn gen và định hướng được tiềm năng khai thác, phát triển nguồn gen; Phục tráng, nhân giống được nguồn gen Lan một lá phục vụ khai thác phát triển nguồn gen; Tư liệu hóa được nguồn gen, bước đầu xây dựng được cơ sở dữ liệu nguồn gen Lan một lá của tỉnh Lạng Sơn phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và trao đổi thông tin trong mạng lưới quỹ gen quốc gia; Xây dựng được mô hình bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen Lan một lá có giá trị ứng dụng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau 01 năm triển khai thực hiện đề tài, ngày 27/07/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đoàn công tác do bà Bế Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đối với đề tài.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe cơ quan chủ trì thực hiện báo cáo tình hình thực hiện đề tài trong năm 2022, cụ thể các nội dung đơn vị đang triển khai thực hiện như sau: Điều tra, đánh giá điều kiện sinh thái, nơi phân bố và thu thâp các kiến thức bản địa về nguồn gen Lan một lá tại tỉnh Lạng Sơn; Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của nguồn gen Lan một lá; Lựa chọn địa điểm bố trí thí nghiệm, triển khai làm đất và bắt đầu thực hiện các thí nghiệm thuộc nội dung nghiên cứu phương pháp lưu giữ, bảo quản an toàn nguồn gen Lan một lá; Lựa chọn địa điểm, bố trí, xây dựng mô hình bảo tồn chuyển vị nguồn gen Lan một lá với  quy mô 600m2 tại 2 xã (xã Hữu Liên – huyện Hữu Lũng và xã Chi Lăng – huyện Chi Lăng), mật độ trồng: 50 cây/m2 (20 cm x 10cm).

Kiểm tra mô hình bảo tồn chuyển vị nguồn gen Lan một lá tại xã Hữu Liên -huyện Hữu Lũng

Căn cứ nội dung theo Thuyết minh đề tài được phê duyệt, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế mô hình bảo tồn chuyển vị nguồn gen Lan một lá tại xã Hữu Liên -huyện Hữu Lũng và xã Chi Lăng – huyện Chi Lăng. Qua kiểm tra cho thấy, địa điểm triển khai các mô hình phù hợp với yêu cầu, tại các mô hình cây sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống trên 90%.

Cây Lan một lá

Sau khi trao đổi thảo luận về các nội dung đã triển khai của đề tài, Đoàn kiểm tra đánh giá đề tài đã thực hiện các nội dung theo đúng thuyết minh được phê duyệt, đạt được các mục tiêu đề ra. Đoàn cũng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục chú ý chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, theo dõi đánh giá sát sao tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trong các mô hình và thực hiện các nội dung còn lại của đề tài đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định./. 

Theo Trần Bảo Ngọc và  Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Tags : IRRD Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang