Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng triền khai mô hình nhân giống và trồng dược liệu Cam thảo đất và Cam thảo dây tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 12 năm 2020, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng phối hợp với Công ty Cổ phần S-Garden để triển khai đề tài “Nghiên cứu quy trình nhân giống, trồng, sơ chế cây Cam thảo đất (Scopariadulcis L.) và Cam thảo dây (Abruspreatorius L.) theo hướng GACP-WHO phục vụ người tiêu dùng và khách du lịch tỉnh Ninh Bình".

Đến nay, đề tài đã được một số kết quả về nhân giống và xây dựng mô hình trồng và sơ chế dược liệu Cam thảo đất và Cam thảo dây. Cụ thể: Nhóm nghiên cứu đã tiến hành nhân giống Cây Cam thảo đất bằng hạt trong vườn ươm với diện tích 300 m2 với số lượng cây là 46.800 cây giống và nhân giống cây Cam thảo dây bằng hom từ vườn ươm 200m2 với số lượng cây đạt 11000 cây;

Đã tiến hành trồng và chăm sóc dược liệu cây Cam thảo đất và Cam thảo dây theo hướng GACP-WHO với quy mô 0,5 ha mỗi loạị tại thôn Đá Hàn, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;

Đã hoàn thiện được các quy trình sơ chế dược liệu cây Cam thảo đất và Cam thảo dây.

Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục chăm sóc và theo dõi các mô hình trồng để đánh giá hiệu quả kinh tế, tổ chức hội thảo để tuyên truyền, hướng dẫn các kĩ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc dược liệu của 2 loại cây Cam thảo này theo hướng GACP-WHO cho các hộ dân và kĩ thuật viên trong huyện Gia Viễn để có thể ứng dụng và nhân rộng mô hình trên toàn huyện cũng như trên địa bàn tỉnh Ninh  Bình.
 
Tháng 07 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài và thăm các mô hình trồng, chăm sóc cây giống Cam thảo đất và Cam thảo dây. 
 
Một số hình ảnh đoàn kiểm tra tại mô hình nhân giống dược liệu Cam thảo đất và Cam thảo dây trong vườn ươm giống và thực địa:

Mô hình vườn nhân giống cam thảo dây, cam thảo đất

Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

Mô hình trồng dược liệu cam thảo dây

 

Mô hình trồng dược liệu cam thảo đất

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng


 

 

Tags : Bộ Khoa học và Công nghệ cam thảo dây cam thảo đất kiểm tra tiến độ ninh bình
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang