Kiểm tra các mô hình trồng cây Trọng lâu Việt Nam thuộc nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia

Ngày 06/04/2023, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện và xây dựng các mô hình trồng cây Trọng lâu Việt Nam trong khuôn khổ triển khai nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia thuộc chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Trọng lâu Việt Nam (Paris vietnamensis (Takht.) H. Li) làm nguyên liệu sản xuất thuốc” mã số NVQG-2020/ĐT.07, do Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng chủ trì thực hiện. 

Thành phần đoàn công tác có các đại diện của cơ quan quản lý nhiệm vụ: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước do ông Ngô Sỹ Quốc - Phó giám đốc làm trưởng đoàn, Vụ Khoa học & Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật; Đại diện lãnh đạo cơ quan chủ trì nhiệm vụ, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế và ThS. Nguyễn Tiến Dũng - Chủ nhiệm nhiệm vụ cùng các thành viên nhóm nghiên cứu.

Kiểm tra mô hình trồng dược liệu Trọng lâu Việt Nam

Nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Trọng lâu Việt Nam (Paris vietnamensis (Takht.) H. Li) làm nguyên liệu sản xuất thuốc” được thực hiện từ tháng 09 năm 2020 đến tháng 8 năm 2023. Đến thời điểm kiểm tra, nhiệm vụ đã triển khai được những nội dung công việc như sau:
- Đã nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và giá trị dược liệu nguồn gen Trọng lâu Việt Nam.
- Đã tuyển chọn nguồn gen và xây dựng vườn giống gốc Trọng lâu Việt Nam.
- Đã xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống và xây dựng tiêu chuẩn hạt giống, cây giống Trọng lâu Việt Nam.
- Đã xây dựng quy trình kỹ thuật trồng trọt, thu hái dược liệu Trọng lâu Việt Nam theo hướng dẫn GACP-WHO.
- Đã xây dựng mô hình sản xuất giống Trọng lâu Việt Nam.
- Đã xây dựng mô hình sản xuất dược liệu Trọng lâu Việt Nam.

Mô hình sản xuất giống Trọng lâu Việt Nam

Mô hình vườn dược liệu Trọng lâu Việt Nam

Sau khi kiểm tra thực địa mô hình sản xuất vườn giống gốc, vườn giống và mô hình sản xuất dược liệu Trọng lâu Việt Nam tại tỉnh Lào Cai, đoàn công tác đã tiến hành tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra các báo cáo chuyên môn. Các nội dung công việc và mô hình được triển khai đầy đủ, đạt chất lượng và đúng theo yêu cầu tiến độ được phê duyệt.

Họp đánh giá mô hình và các báo cáo chuyên môn

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Ban chủ nhiệm nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các hộ gia đình tham gia thực hiện mô hình tiếp tục thực hiện định kỳ việc chăm sóc và duy trì mô hình, tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo đúng tiến độ được phê duyệt trong thuyết minh.

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
 

Tags : IRRD kiểm tra tiến độ mô hình trọng lâu Việt Nam Trọng lâu trọng lâu Việt Nam Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng VPTV đề tài quỹ gen
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang