Kiểm tra các mô hình trồng cây Thanh mai thuộc nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia

Ngày 18/11/2022, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện và xây dựng các mô hình trồng cây Thanh mai thuộc nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia thuộc chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhiệm vụ “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Thanh mai (Myrica esculenta Buch.-Ham.ex D.Don) tại một số tỉnh miền Bắc” mã số NVQG-2019/ĐT.07, do Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng chủ trì thực hiện.

Thành phần đoàn công tác có các đại diện của cơ quan quản lý nhiệm vụ: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và Vụ Khoa học & Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật; đại diện lãnh đạo cơ quan chủ trì nhiệm vụ, Phòng quản lý KH&HTQT và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Thanh mai (Myrica esculenta Buch.Ham.ex D.Don) tại một số tỉnh miền Bắc” được thực hiện từ năm 2019. Đến thời điểm kiểm tra tại Quảng Ninh, nhiệm vụ đã triển khai được những nội dung công việc như sau:

- Điều tra, thu thập tuyển chọn được các cây trội Thanh mai từ vườn hộ gia đình tại huyện Vân Đồn, các cây trội dự tuyển và cây trội Thanh mai tuyển chọn đều được treo biển và ghi rõ các thông tin ký hiệu mã số cây trội, địa điểm, ngày theo dõi;

Kiểm tra cây trội Thanh mai được tuyển chọn tại Vân Đồn, Quảng Ninh

- Xây dựng được mô hình vườn sưu tập kết hợp khảo nghiệm các xuất xứ Thanh mai đã được tuyển chọn tại huyện Vân Đồn, bước đầu đánh giá tỷ lệ sống và sinh trưởng của các xuất xứ Thanh mai khảo nghiệm đạt về số lượng, chất lượng cần thiết;
- Xây dựng được mô hình nhân giống cây Thanh mai, nguồn cây giống phục vụ xây dựng mô hình trồng thâm canh của đề tài;
- Xây dựng được mô hình trồng thâm canh cây Thanh mai lấy quả tại huyện Vân Đồn, bước đầu đánh giá tỷ lệ sống và các chỉ tiêu sinh trưởng của cây trồng đạt chất lượng cần thiết, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt; cây trồng ở thời điểm 2 - 3 năm tuổi đang cho nụ hoa tương đối nhiều.

Mô hình trồng thâm canh cây Thanh mai lấy quả tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Sau khi kiểm tra các mô hình nhân giống, mô hình vườn sưu tập kết hợp khảo nghiệm xuất xứ và mô hình trồng thâm canh cây Thanh mai lấy quả được thực hiện tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, đại diện đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai nhiệm vụ của nhóm nghiên cứu. Mặc dù giai đoạn 2020 – 2021 gặp nhiều khó khăn, hạn chế phải giãn cách xã hội do dịch Covid 19, các nội dung công việc và mô hình vẫn được triển khai đầy đủ, đạt mức chất lượng cần thiết theo yêu cầu.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài phối hợp chặt chẽ với hộ gia đình tham gia thực hiện mô hình thực hiện định kỳ việc chăm sóc làm cỏ, bón phân theo đúng hướng dẫn; tổ chức bảo vệ cây trồng và các tài sản thuộc mô hình và tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo đúng tiến độ được phê duyệt.

Một số hình ảnh các mô hình cây Thanh mai tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh:

Hình 1. Mô hình vườn sưu tập kết hợp khảo nghiệm xuất xứ Thanh mai tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Hình 2. Mô hình nhân giống cây Thanh mai bằng chiết cành, phục vụ nguồn giống xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Thanh mai lấy quả tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Hình 3. Cây Thanh mai 2 năm tuổi trong mô hình cho mầm hoa và hoa tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
 

Tags : Bộ Khoa học và Công nghệ IRRD Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang