Khảo sát, điều tra hiện trạng vùng trồng Quế tại tỉnh Quảng Ninh

Trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ "Nghiên cứu xây dựng liên kết chuỗi sản xuất Quế hữu cơ tại Quảng Ninh", Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã tổ chức khảo sát, điều tra hiện trạng vùng trồng quế tại các huyện Đầm Hà, Bình Liêu, Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở thông tin tham vấn từ các ban ngành liên quan, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn 6 xã của 03 huyện: Đầm Hà, Bình Liêu và Tiên Yên có diện tích rừng trồng Quế thuần loài lớn để khảo sát và thu thập thông tin. Các điểm lựa chọn điều tra đều đại diện cho các vùng trồng Quế lớn trong tỉnh và đại diện cho các nhóm dạng lập địa & phân bố đều tra toàn địa bàn điều tra.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn các hộ gia đình có trồng quế tại huyện Đầm Hà (xã Quảng An, xã Quảng Lâm), huyện Bình Liêu (xã Vô Ngại và Hoành Mô) và huyện Tiên Yên (xã Đại Dực và Phong Dụ), từ đó thu thập được các thông tin về hiện trạng sản xuất (diện tích, năng suất, sản lượng Quế của các HGĐ; các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng Quế hiện có, ...), thực trạng về khai thác, chế biến, và tiêu thụ các sản phẩm từ cây Quế trên địa bàn nghiên cứu.

Song song với việc phỏng vấn điều tra các hộ gia đình, nhóm nghiên cứu cũng đã tổ chức khảo sát thực địa các vùng trồng quế trên địa bàn huyện Đầm Hà, thu thập các mẫu đất, nước phục vụ cho công tác nghiên cứu, đánh giá sự phù hợp của điều kiện thực tế đối với tiêu chuẩn nhằm xây dựng vùng trồng quế hữu cơ tại huyện Đầm Hà.

Các kết quả khảo sát, điều tra sẽ là cơ sở để nhóm nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chuẩn cho vùng sản xuất và hoàn thiện hồ sơ cấp chứng nhận Quế hữu cơ theo tiêu chuẩn châu Âu cho các sản phẩm Quế Quảng Ninh.

Một số hình ảnh khảo sát, điều tra vùng trồng quế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh:

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

 


 

Tags : Bộ Khoa học và Công nghệ IRRD
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang