Kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: "Khai thác và phát triển nguồn gen lợn Hương" mã số: NVNG-2016/08

I. Thông tin chung

1. Tên nhiệm vụ: Khai thác và phát triển nguồn gen lợn Hương
- Mã số: NVNG-2016/08
- Thuộc chương trình: Nhiệm vụ khai thác và phát triển nguồn gen

2. Mục tiêu nhiệm vụ

- Tạo được đàn hạt nhân lợn Hương với quy mô 60 nái và 6 đực.

- Tạo được đàn sản xuất lợn Hương với quy mô 150 nái và 15-20 đực.

- Xây dựng được 04 mô hình liên hộ nuôi lợn Hương thương phẩm với quy mô 50-100 con/mô hình.

- Xây dựng được quy trình chọn đàn hạt nhân, quy trình chăn nuôi lợn Hương sinh sản và thương phẩm.

- Xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở đàn hạt nhân, đàn sản xuất và đàn thương phẩm lợn Hương.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên:                             Phạm Hải Ninh

- Ngày, tháng, năm sinh:         22/3/1984                      Nam/ Nữ: Nam

- Học hàm, học vị:                   Thạc sỹ chăn nuôi

- Chức danh khoa học:   Nghiên cứu viên                

- Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Động vật quý hiếm và Đa dạng sinh học, Viện Chăn nuôi

- Điện thoại:    

+ Cơ quan:      0243 8389 267                        Mobile: 0988 397 223

+ Fax:             0243 9389 775                       

- E-mail: phamhaininh_vcn@yahoo.com

- Tên tổ chức đang công tác: Bộ môn Động vật quý hiếm và Đa dạng sinh học, Viện Chăn nuôi

- Địa chỉ tổ chức: Số 9 Tân Phong, P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Địa chỉ nhà riêng: Số 4 tổ 25 cụm 4 phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ

- Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Chăn nuôi

- Điện thoại: 0243 8389 267 / 0243 8385 022                     Fax: 0243 8389 775

- E-mail: phongkhoahocvcn@gmail.com   

- Địa chỉ: Số 9 Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Phạm Công Thiếu

- Số tài khoản: 3713.0.1052533

- Tại Kho bạc Nhà nước quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Tên cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Tổng số kinh phí thực hiện: 4.800,00 tr.đ, trong đó:

- Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 4.200,00 tr.đ.

- Kinh phí từ các nguồn khác: 600,00 tr.đ.

6. Thời gian thực hiện theo hợp đồng KHCN:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 8 năm 2020

- Thực tế thực hiện: từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 8 năm 2021

- Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Quyết định số 2375/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đồng ý gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ quỹ gen “Khai thác và phát triển nguồn gen lợn Hương” mã số NVQG 2016/08 đến hết tháng 8 năm 2021.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: NVNG-2016/08 (.pdf)

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: NVNG-2016/08 (.doc)

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang