Kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “ Nghiên cứu chế tạo kháng thể đơn dòng người kháng SARS-CoV-2 ứng dụng trong điều trị COVID-19”, mã số ĐTĐL.CN.48/20

Tổng kinh phí: 8.550 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    2.550 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                              6.000 triệu đồng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2020 đến tháng 4/2021;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty cổ phần CNSH Dược Nanogen;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Đỗ Minh Sĩ;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 10/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số ĐTĐL.CN.48/20 (.doc)

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số ĐTĐL.CN.48/20 (.pdf)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang