Kết quả nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh lactoking kết hợp với phân gà và bùn bã mía làm phân bón hưu cơ vi sinh và khử mùi hôi thối trong chăn nuôi gà

Hàng năm, một lượng lớn phân gà trong chăn nuôi gà và bùn bã mía từ quá trình chế biến đường ở các nhà máy đường được thải ra gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vì vậy, việc tận dụng nguồn nguyên liệu phân gà và bùn bã mía để chế biến thành phân bón hữu cơ sinh học là một giải pháp hữu ích hạn chế ô nhiễm môi trường, đồng thời phục vụ cho sản xuất nông nghiệp bền vững.

Mục tiêu của nghiên cứu là nghiên cứu được quy trình ủ phân thích hợp và sản xuất được phân hữu cơ vi sinh từ hỗn hợp nguyên liệu phân gà, bã mía và chế phẩm vi sinh Lactoking đáp ứng QCVN 01-189:2019/BNNPTNT.

Chi tiết kết quả Nghiên cứu xem tại đây.

Chế phẩm Lactoking được xác định là phù hợp để xử lý hỗn hợp phân gà và bã mía thành phân hữu cơ vi sinh có chất lượng đạt tiêu chuẩn phân hữu cơ vi sinh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

Như vậy, việc sử dụng phân gà và bã mía kết hợp chế phẩm Lactoking sau khi xử lý để trồng rau là phù hợp và đáp ứng tiêu chuẩn rau an toàn. 

Với kết quả khả quan trong việc sử dụng phân hữu cơ vi sinh mà đề tài đã nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đề tài đã nhân rộng kết quả này lên để trồng rau cải, rau su hào ở quy mô lớn hơn. Kết quả cho thấy, rau cải và rau su hào đều phát triển tốt, sản phẩm an toàn với người sử dụng.

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Tags : chế phẩm lactoking IRRD kết quả nghiên cứu Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng VPTV
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang