Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức vụ Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 12/10/2021, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng đối với bà Phạm Thị Mỹ Phương – Trưởng phòng Thí nghiệm.

Tham dự buổi họp có các đồng chí đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Khoa học và Công nghệ, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng.

Toàn cảnh Hội nghị

Bà Phạm Thị Vân Anh – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo chủ trương của Đảng uỷ và lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kiện toàn bộ máy quản lý Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng từ nguồn quy hoạch nhân sự tại chỗ, cụ thể là bổ sung thêm 01 Phó Viện trưởng. Quán triệt về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung và yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo Viện nghiên cứu và Phát triển Vùng nói riêng.

Bà Phạm Thị Vân Anh phát biểu tại Hội nghị

Trên sơ sở nhân sự quy hoạch cán bộ Lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, bà Phạm Thị Vân Anh chủ trì hội nghị đã giới thiệu nhân sự đưa ra lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đối với bà Phạm Thị Mỹ Phương. 

Ông Nguyễn Văn Lam, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng thay mặt ban lãnh đạo Viện công bố tiểu sử, năng lực kinh nghiệm và các thông tin theo yêu cầu của bà Phạm Thị Mỹ Phương trước toàn thể hội nghị trước khi quá trình bỏ phiếu được diễn ra.

Bà Phạm Thị Mỹ Phương hiện giữ chức vụ Trưởng Thí nghiệm của Viện, đã có nhiều năm công tác chuyên môn tại Viện đồng thời đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo Phòng, thành viên Chi ủy Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng. 

Bà Phạm Thị Vân Anh yêu cầu các đại biểu bỏ phiếu công tâm, khách quan, chính xác, đánh giá đúng năng lực, phẩm chất của cán bộ.

Các cán bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng tiến hành bỏ phiếu kín

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là kênh thông tin quan trọng trong đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho việc bổ nhiệm và sử dụng cán bộ. Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng được thực hiện đúng quy định, dân chủ và thành công tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu của Đảng và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang