Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ chế biến Mít sấy dẻo và sản xuất phân bón vi sinh từ phụ phẩm quả mít” tại Sở KH&CN Lạng Sơn

Ngày 25/03/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tổ chức Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ chế biến Mít sấy dẻo và sản xuất phân bón vi sinh từ phụ phẩm quả mít”.  Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng – Bộ Khoa học và Công nghệ đăng ký chủ trì thực hiện đề tài. Đại diện Viện Nghiên cứu & Phát triển Vùng có PGS.TS Lê Tất Khương, Chủ tịch hội đồng khoa học và Công nghệ và phòng Công nghệ Sinh học Nông nghiệp tham dự.


Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe đại diện Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng trình bày tóm tắt bản thuyết minh đề tài, với mục tiêu là: Nghiên cứu quy trình chế biến sản phẩm mít sấy dẻo; Nghiên cứu quy trình sản xuất phân bón vi sinh từ phụ phẩm của quả mít; Xây dựng 01 mô hình chế biến mít sấy dẻo quy mô 50-100 kg/mẻ tươi; Xây dựng 01 mô hình sản xuất phân bón vi sinh từ phụ phẩm quả mít quy mô 1000 kg phân thành phẩm

 

TS. Tạ Thu Hằng – Trưởng phòng Công nghệ sinh học Nông nghiệp trình bày
tóm tắt thuyết minh đề tài

Các thành viên Hội đồng đã tiến hành đánh giá bản thuyết minh theo từng tiêu chí về nội dung nghiên cứu, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, hiệu quả, phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu, năng lực chuyên môn của tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài. Hội đồng đánh giá thuyết minh được thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra, các nội dung nghiên cứu đáp ứng được mục tiêu với phương pháp và cách tiếp cận phù hợp. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả là Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã trúng tuyển và được chọn là cơ quan chủ trì nhiệm vụ và thực hiện đề tài, chủ nhiệm đề tài là Thạc sĩ Đoàn Thị Bắc.

Hội đồng thống nhất đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài.

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang