Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “ Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển bền vững giống khoai lang bản địa và trồng thử nghiệm một số giống khoai lang mới trên địa bàn huyện Lộc Bình” tại Sở KH&CN Lạng Sơn

Khoai lang Lộc Bình là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người nông dân. Chính vì vậy, huyện Lộc Bình đã tập trung chỉ đạo phát triển và xây dựng thương hiệu khoai lang Lộc Bình để nâng cao giá trị sản phẩm này. Năm 2020, sản phẩm Khoai lang Lộc Bình đã đón nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, và tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP lên 4 sao, đảm bảo tập hợp được các hộ nông dân có diện tích trồng cây khoai lang; Tập trung tham gia bảo vệ và phát triển thương hiệu khoai lang Lộc Bình; Tiến hành triển khai thực hiện các mô hình trồng thâm canh cây khoai lang theo hướng bền vững nhằm tạo tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm, hướng tới sản xuất khoai lang theo tiêu chuẩn VietGAP.

Tuy vậy, việc khai thác các giống khoai lang địa phương tốt có năng suất cao, phẩm chất tốt, thích hợp với điều kiện sản xuất đặc thù của địa phương vẫn là nhu cầu cấp thiết và thường xuyên của sản xuất. Bởi vì, khoai lang được nhân giống vô tính nhiều năm trên đồng ruộng nhanh thoái hóa do bị virus nên năng suất và chất lượng đang dẫn giảm sút. Vì thế giống khoai lang Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã được Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng lựa chọn để nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển bền vững giống khoai lang bản địa và trồng thử nghiệm một số giống khoai lang mới trên địa bàn huyện Lộc Bình”.

Ngày 15/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tổ chức Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện đề tài này, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng – Bộ Khoa học và Công nghệ đăng ký chủ trì thực hiện đề tài. 

Hội đồng tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau khi nghe đại diện Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng trình bày tóm tắt thuyết minh của đề tài với mục tiêu: Đánh giá được tình hình sản xuất khoai lang theo chuỗi giá trị, xác định được giải pháp nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm khoai lang Lộc Bình; Phục tráng được giống khoai lang bản địa và xác định được một số giống để sản xuất theo hướng hàng hóa, phục vụ nhu cầu nội tiêu và xuất khẩu phù hợp với điều kiện huyện Lộc Bình; Xây dựng được quy trình kỹ thuật sản xuất cho giống khoai lang bản địa và một số giống khoai lang mới để sản xuất theo hướng hàng hóa; Xây dựng mô hình thâm canh khoai lang theo hướng sản xuất hàng hóa.

ThS. Nguyễn Phương Tùng trình bày tóm tắt thuyết minh đề tài

Các thành viên Hội đồng đã tiến hành đánh giá bản thuyết minh theo từng tiêu chí về nội dung nghiên cứu, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, hiệu quả, phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu, năng lực chuyên môn của tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài. Hội đồng đánh giá thuyết minh được thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra, các nội dung nghiên cứu đáp ứng được mục tiêu với phương pháp và cách tiếp cận phù hợp. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả là Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã trúng tuyển và được chọn là cơ quan chủ trì nhiệm vụ và thực hiện đề tài.

Hội đồng thống nhất đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài.

Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang