Hội thảo khoa học Quy hoạch mạng lưới tổ chức KHCN công lập thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050

Ngày 21/10/2022, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học Quy hoạch mạng lưới tổ chức KHCN công lập thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 nhằm lấy kiến các Bộ, cơ quan, tổ chức và các chuyên gia để hoàn thiện báo cáo quy hoạch. 

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo có sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Văn Tùng - Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện đơn vị tư vấn và đại diện của các Bộ ngành, cơ quan ngang Bộ và các tổ chức khác. 

Ông Trần Văn Tùng (Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) chủ trì Hội thảo

 

PGS. TS. NGƯT Trần Trọng Nguyên giới thiệu chung về tình hình triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch

Học viện Chính sách và Phát triển là đơn vị tư vấn với nhiều kinh nghiệm quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, cùng liên danh với Viện chiến lược phát triển- Bộ KHĐT, nhận nhiệm vụ “Tư vấn lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Qua thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn, Liên danh Học viện Chính sách và Phát triển cùng Viện Chiến lược phát triển đã bước đầu xây dựng báo cáo dự thảo Phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo cáo đã đánh giá được hiện trạng mạng lưới tổ chức KHCN công lập thời kỳ 2011-2020, từ đó đưa ra được quan điểm, mục tiêu và phương hướng quy hoạch mạng lưới tổ chức KHCN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Chuyên gia báo cáo tổng quan về hiện trạng và phương hướng quy hoạch

Với mục tiêu đóng góp vào quy hoạch tổng thể quốc gia và thực hiện chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Học viện tiếp tục hoàn thành gói thầu “Tư vấn lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa điều chỉnh toàn bộ hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên phạm vi cả nước trong giai đoạn mới, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KH,CN& ĐMST.

Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Văn Tùng cùng đoàn chuyên gia Hội thảo

Ảnh: Thế Dương - Trung tâm Bồi dưỡng và Phản biện Chính sách

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng tổng hợp

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang