Đơn vị sự nghiệp có được ký hợp đồng làm việc chuyên nghiệp không?

(Chinhphu.vn) - Luật Viên chức năng và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định các đơn vị nghiệp vụ lập không bảo đảm thường xuyên được hợp đồng lao động trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ.

Bà Phan Thị Mỹ Phượng có bằng đại học kế toán và ứng dụng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định, được UBND huyện ký hợp đồng nhân viên kế toán tại trường học công lập từ năm 2014 đến nay, đóng BHXH đầy đủ hệ thống.

Vừa qua, bà Phượng có đề nghị UBND huyện cho bà được xét tuyển viên chức để tiếp tục làm việc theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13, Nghị định 115/2020 / NĐ-CP ngày 25/9/2020 của phủ chính. UBND huyện đã có văn bản gửi UBND tỉnh xác nhận công việc hợp đồng và vị trí bà đang làm trong biên chế chỉ được giao, vị trí thuộc chủ đề, công việc đã được tỉnh phê duyệt.

Tuy nhiên, Sở trả lời không thể áp dụng việc tuyển dụng được Bộ Nội vụ chỉ có chủ trương cho phép tuyển dụng đối với giáo viên. Bà Phượng đề nghị giải đáp, bà có trường hợp được áp dụng hình thức tuyển dụng để làm việc theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13, Nghị định 115/2020 / NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội dung trả lời như sau:

Luật Viên chức năng và hướng dẫn thi hành không quy định các đơn vị nghiệp vụ lập không bảo đảm thường xuyên được hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ.

Tuy nhiên, để khắc phục những bất cập trong quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, Bộ Chính trị (tại Văn phòng số 9028-CV / VPTW ngày 11/3/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng ) và Thủ tướng Chính phủ (tại Văn phòng số 1480 / VPCP-TCCV ngày 5/6/2019 của Văn phòng Chính phủ) đồng ý quản lý cho phép các phương pháp thực hiện đặc quyền đối với giáo viên có đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước trong chế độ chỉ tiêu, có năng lực, phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Do vậy, ngày 5/11/2019, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 5378 / BNV-CCVC hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 Nghị định 115/2020 / NĐ-CP ngày 25/9/2020 về việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng chức năng, viên chức quy định về việc tiếp nhận viên chức (không phải là xét tuyển ). Một trong những đối tượng được tiếp nhận vào làm việc là người đang ký hợp đồng lao động với công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp hoặc đơn vị ngoài công việc lập theo quy định của pháp luật .

Do như vậy đối với hợp đồng lao động trường hợp đồng làm việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp lập hoặc đơn vị sự nghiệp bên ngoài thiết lập không đúng quy định của pháp luật, thì không thuộc đối tượng tiếp nhận vào chức năng làm việc.

Tuy nhiên, nếu đơn vị lập nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đối với vị trí làm việc phù hợp, trường hợp của bà Phan Thị Mỹ Phượng có thể đăng ký tham dự (bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển) theo quy định định.

Chinhphu.vn

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang