Đề xuất nội dung, giải pháp kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021 – 2026

Sáng 26/11, tại Hà Nội, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đề xuất nội dung, giải pháp trong công tác kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn 2021 - 2026”. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng dự và chủ trì Hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị quản lý nhà nước và một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, các đại biểu là các chuyên viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị.

Toàn cảnh Hội thảo

Thực hiện Nghị quyết số 08/2021/QH15 ngày 23/7/2021 của Quốc hội về Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5319/VPCP-TCCV ngày 04/8/2021 và Công văn số 1156/TTg-TCCV ngày 13/9/2021 của Văn phòng Chính phủ, sau khi rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giai đoạn 2016 - 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hội thảo được tổ chức với mục đích cung cấp thêm luận cứ khoa học và thực tiễn để đề xuất về nội dung, giải pháp trong việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ giai đoạn 2021-2026.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Phát biểu định hướng tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết, đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Bộ trong giai đoạn hiện nay. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung trao đổi, rà soát từng chức năng nhiệm vụ cho đến cơ cấu tổ chức của Bộ, đề xuất giải pháp để có căn cứ khoa học, căn cứ thực tiễn đề xuất những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ trong giai đoạn mới, đặc biệt cần tập trung làm rõ nội hàm, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ KH&CN về “đổi mới sáng tạo” đã được Chính phủ giao. “Chúng ta cần xác định rõ trong giai đoạn tới định hướng hoạt động của Bộ như thế nào, với chức năng, nhiệm vụ được giao thì chúng ta cần có cơ cấu phù hợp để thực hiện nhiệm vụ”. Thứ trưởng phát biểu.

Thứ trưởng nhấn mạnh, với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, chúng ta kiện toàn tổ chức bộ máy để làm sao tinh gọn hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao, giữ được sự ổn định, đoàn kết, thống nhất và công khai minh bạch.

Ông Trần Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội thảo

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Văn Nghĩa cho biết, thời gian qua Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ, các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để xây dựng, hoàn chỉnh, bổ sung những nội dung mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ tại Dự thảo Nghị định bảo đảm thời gian, tiến độ theo quy định. Đồng thời Vụ trưởng đề nghị các đơn vị có liên quan tập trung rà soát và bổ sung nếu có vấn đề mới phát sinh trong thời gian sớm nhất.

Tại Hội thảo, đại diện các đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao đã báo cáo tham luận, trao đổi ý kiến tập trung vào một số vấn đề liên quan đến đổi mới sáng tạo, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ứng dụng, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số,… nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 95/2017/NĐ-CP.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN - Vụ Tổ chức cán bộ

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang