Đề nghị các địa phương hoàn thành ban hành chương trình chuyển đổi số

Bộ TT&TT vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương về việc tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo đó, Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương hoàn thành ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số, bảo đảm việc đầu tư và sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước được sử dụng đúng mục tiêu, tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ TT&TT cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương thực hiện việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số cần thực hiện đúng quy trình, thủ tục và quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư, ngân sách nhà nước, đấu thầu.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò dẫn dắt chuyển đổi số của người đứng đầu; xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, chính trị quan trọng để thường xuyên đôn đốc việc thực hiện. Công tác đầu tư, mua sắm trong các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cần theo nguyên tắc: Có người làm, có người giám sát độc lập, thực hiện việc kiểm tra, giám sát kịp thời ngay từ khâu lập kế hoạch, phê duyệt chủ trương, lập dự toán đến các khâu thực hiện đầu tư, mua sắm và quyết toán.

Bộ TT&TT lưu ý các bộ, ngành, địa phương, dự toán phải được tính đúng, tính đủ, đúng quy định, định mức và đơn giá của Nhà nước, phù hợp với thị trường.

Ảnh minh hoạ

Trong việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án, các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, đồng bộ, chia sẻ, kết nối liên thông dữ liệu với các cơ quan liên quan, đạt được các mục tiêu đã đề ra; tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, chồng chéo. Hệ thống công nghệ thông tin phải bảo đảm các yêu cầu an toàn thông tin theo cấp độ, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định các nhiệm vụ, chương trình, dự án công nghệ thông tin và chuyển đổi số, trong đó xác định rõ giải pháp kỹ thuật, công nghệ đáp ứng được nhu cầu, phù hợp với quy mô, tính chất, bảo đảm sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn là các sản phẩm, dịch vụ tốt ở thời điểm lựa chọn.

Các bộ, ngành, địa phương cũng cần thường xuyên cập nhật, giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử của các bộ, địa phương các mô hình, cách làm hay, hiệu quả; các thiết kế điển hình, thông dụng để các bộ, ngành và địa phương quan tâm trao đổi, học hỏi, tham khảo áp dụng. Bộ TT&TT sẽ tiếp tục tăng cường giới thiệu, cập nhật các nội dung này trên Cổng thông tin điện tử: https://t63.mic.gov.vn/.

Trong năm 2022 và các năm tới, lãnh đạo Bộ TT&TT cho biết, Bộ sẽ tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số; tập huấn công tác quản lý đầu tư, ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước; tập huấn công tác định mức, đơn giá trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin… kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước. Coi tiêu chí tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT và chuyển đổi số là tiêu chí xếp hạng về ICT Index và cải cách hành chính trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Bảo Lâm - VietQ

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang