Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo quản nông sản

Năm 2023, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng thực hiện đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu quy trình kỹ thuật tách chiết polyphenol từ một số loại thực vật làm nguyên liệu cho màng bảo quản compozit”. Đề tài đóng góp ý nghĩa trong việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo quản nông sản.

Qua thời gian nghiên cứu phương pháp và thực nghiệm, nhóm nghiên cứu bước đầu đã có những kết quả cho thấy các hợp chất polyphenol trong lá trầu không có tiềm năng ứng dụng làm nguyên liệu kháng khuẩn, chống oxy hoá tự nhiên dùng cho bảo quản nông sản.

Chiết xuất dịch chiết lá trầu không có hàm lượng polyphenol tổng số đạt 378 mgGAE/gCK. Hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết polyphenol được đánh giá thông qua khả năng khử gốc tự do DPPH (1.1-diphenyl-2-picrylhydrazyl). Các phương trình biểu diễn mối tương quan giữa nồng độ dịch chiết và phần trăm ức chế DPPH được xây dựng để ngoại suy giá trị nồng độ ức chế 50% DPPH (IC50) của dịch chiết. Nồng độ ức chế 50% DPPH (IC50) trong mẫu trầu không là 43,494 µg/ml.

Thí nghiệm tách chiết dịch chiết lá trầu không

Khả năng kháng khuẩn của cao chiết trầu không được khảo sát bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch. Đối chứng âm là nước cất vô trùng, đối chứng dương là dung dịch kháng sinh Ampicilin 0,1 mg/ml. Kết quả cho thấy dịch chiết lá trầu không có khả năng kháng vi khuẩn E. Coli với vòng vô khuẩn hình thành có đường kính là 18 mm.

Thí nghiệm đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch chiết lá trầu không

Sau đó, nhóm nghiên cứu tiếp tục khảo sát khả năng ứng dụng dịch chiết trầu không để bảo quản cam và chuối. Thành phần màng được lựa chọn dựa trên các nghiên cứu trước đây do nhóm nghiên cứu đã khảo sát là chitosan, gum arabic. Bước đầu nhóm nghiên cứu nhận được kết quả khá khả quan, so với mẫu đối chứng, cam và chuối được phủ màng bảo quản cho thấy giá trị về mặt cảm quan cũng như có thời hạn sử dụng lâu hơn. Cụ thể, đối với cam khi phủ màng bảo quản, thời hạn sử dụng kéo dài thêm được 10 ngày ở điều kiện thường; còn đối với chuối có thời hạn sử dụng kéo dài thêm 5 ngày ở điều kiện thường.

Hình ảnh Cam không sử dụng màng bảo quản: (a) cam theo dõi ở ngày 0, (b) cam sau 5 ngày theo dõi, (c) cam sau 7 ngày theo dõi; Cam có sử dụng màng bảo quản: (d) cam theo dõi ở ngày 0, (e) cam sau 7 ngày theo dõi, (f) cam sau 15 ngày theo dõi

Hình ảnh Chuối không sử dụng màng bảo quản: (a) chuối theo dõi ở ngày 0, (b) chuối sau 2 ngày theo dõi, (c) chuối sau 3 ngày theo dõi; Chuối có sử dụng màng bảo quản: (d) chuối theo dõi ở ngày 0, (e) chuối sau 4 ngày theo dõi, (f) chuối sau 8 ngày theo dõi

Theo Vân Anh - Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

Tags : Bảo quản cam Bảo quản chuối Chiết xuất trầu không IRRD kết quả nghiên cứu Màng bảo quản Polyphenol Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng VPTV
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang