Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10/07/2020)

Ngày 06/07/2020, thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 903-KH/ĐUB ngày 15/11/2019 của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ KH&CN, Chi bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ KH&CN; đồng chí Ngô Việt Chung, đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ KH&CN cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng.
 


Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, thay mặt cho Đoàn chủ tịch, đồng chí Lê Tất Khương đã trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động của Chi bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Báo cáo nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đang đổi mới toàn diện về quy mô và chất lượng, trên cơ sở bám sát đường lối, nhiệm vụ chung do Đảng bộ Bộ KH&CN đề ra, Chi bộ và Lãnh đạo Viện đã sát cánh cùng tập thể cán bộ trong đơn vị thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả nổi bật:

Về hoạt động nghiên cứu và chuyển giao KH&CN: Viện đã triển khai hàng chục nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, 25 nhiệm vụ cấp Bộ, và khai thác được trên 50 nhiệm vụ cấp tỉnh, theo đơn đặt hàng và tham gia tuyển chọn từ các địa phương. Các nhiệm vụ trên đều là những vấn đề cấp thiết của thực tiễn sản xuất và đời sống.

Thông qua các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ Viện đã xây dựng và chuyển giao trên 50 quy trình kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất; Xây dựng được trên 50 mô hình (tăng 20 mô hình so với giai đoạn 2013 trở về trước) ứng dụng kỹ thuật tiến bộ mới, có tính bền vững cao, có khả năng mở rộng cao; Xuất bản được 11 cuốn tư liệu, công bố 57 bài báo (tăng 22 bài báo) (trong đó có 3 bài báo quốc tế) trên tạp chí chuyên ngành có chỉ số ISSN; Nghiên cứu, thu thập, tuyển chọn được nhiều giống cây trồng mới phù hợp cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phục vụ cho việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Trung Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Trung du Miền núi phía Bắc, bao gồm: 16 dòng, giống Bơ chất lượng cao; tập đoàn 14 giống cây có múi có giá trị hàng hóa cao và  nhiều cây dược liệu quý hiếm như cây bảy lá một hoa, sâm tố nữ, ngải đen, cây Riềng ấm; Đã đánh giá tiềm năng, lợi thế và xác định giải pháp phát triển bền vững các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của 7 vùng kinh tế; Tham ra tư vấn quy hoạch phát triển khoa học công nghệ, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiêp hàng hóa cho nhiều địa phương trong phạm vi cả nước…

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, Trung ương 10, Trung ương 11 khóa XII; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 123-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về việc học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, Chi bộ luôn đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quan tâm và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Viện cũng đã thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, chỉ đạo sát các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, củng cố khối đoàn kết thống nhất toàn đơn vị và đảm bảo lợi ích của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Về công tác xây dựng Đảng: Tổng số đảng viên của Chi bộ là 24 đảng viên (gồm có 23 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị). Các chức vụ lãnh đạo, quản lý của Viện 100% do các đảng viên đang đảm nhiệm. Chi bộ luôn chú trọng xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị đoàn kết. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã cử 04 cán bộ theo học lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 02 đồng chí đã hoàn thành toàn bộ chương trình học, 02 đồng chí tốt nghiệp năm 2021; Cử 10 đồng chí đảng viên đi học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; Cử 02 đồng chí đi học lớp nghiệp vụ công tác đảng do Đảng ủy Bộ KH&CN tổ chức.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Lê Tất Khương góp ý, bổ sung phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Chi bộ Viện phấn đấu xây dựng Chi bộ trở thành Chi bộ đoàn kết, thống nhất, nhất trí cao. Các đảng viên trong Chi bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân chủ và chủ nghĩa xã hội, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, gương mẫu trong cuộc sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Nêu cao tinh thần dân chủ, tự giác, tính tiên phong của đảng viên, thực hiện tốt quy định nêu gương của lãnh đạo, đảng viên trong công tác và đời sống; Tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ và kinh doanh các sản phẩm khoa học công nghệ theo hướng nâng cao chất lượng, số lượng và đúng tiến độ; Thường xuyên chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

Tại Đại hội, các đảng viên thuộc Chi bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã đóng góp nhiều ý kiến thể hiện sâu sắc tính xây dựng, tinh thần đoàn kết; đồng thời, nêu lên được những tâm tư nguyện vọng của tập thể Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Gia Chương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ KH&CN ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác của Chi bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công tác cán bộ. Đồng chí đề nghị Chi bộ cần đảm bảo phân công trách nhiệm rõ ràng, minh bạch, công khai trong các hoạt động của đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Mở rộng và phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của Chi bộ, phát huy vai trò của các đoàn thể trong xây dựng công tác Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, thời cơ vận hội có nhiều nhưng cùng với đó sẽ là các khó khăn thách thức, đòi hỏi các đảng viên, cán bộ Viện phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn cùng với quyết tâm chính trị cao của Đại hội, Đảng ủy Bộ tin tưởng đảng viên, cán bộ Viện sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã tiến hành bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí Nguyễn Đắc Bình Minh, Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Lam, Phó bí thư Chi bộ và đồng chí Phạm Thị Mỹ Phương, Chi ủy viên. Đại hội cũng đã bầu 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025.
 


Đồng chí Phạm Gia Chương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu Bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Bình Minh, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẳng định, Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã hoàn thành các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Trong nhiệm kỳ tới, Viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Bộ KH&CN giao phó./.

 

Nguồn: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang