Bộ KH&CN tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844

Bộ KH&CN đã có thông báo danh mục nhiệm vụ và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844.

Danh mục bao gồm 3 nhóm nhiệm vụ chính. Nhóm nhiệm vụ đào tạo, nâng cao năng lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam (nhóm nhiệm vụ I).

Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung (nhóm nhiệm vụ II). Nhóm nhiệm vụ phát triển thị trường, kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của Việt Nam với khu vực và thế giới; kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài (nhóm nhiệm vụ III).

Trong đó, nhóm nhiệm vụ I có 3 nội dung, gồm: Hỗ trợ nâng cao năng lực của cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu về đào tạo, truyền thông, cung cấp dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ nâng cao năng lực của địa phương trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ nâng cao năng lực khu vực tư nhân trong đào tạo, ươm tạo, kết nối, gọi vốn, truyền thông cho khởi nghiệp sáng tạo, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam với quốc tế.

Ảnh minh hoạ

Ở nhóm nhiệm vụ II, Bộ KH&CN đề cập tới đề tài Hỗ trợ phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại bộ, ngành, địa phương, tổ chức có tiềm năng phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bộ KH&CN yêu cầu các cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài này đề xuất và triển khai hiệu quả mô hình đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tính khả thi, có phương án huy động nguồn lực trong nước, quốc tế để triển khai, có sự tham gia phối hợp, hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, có sự liên kết với khu vực cơ sở giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, nghề nghiệp.

Ngoài ra, cần thu hút được ít nhất 1 đối tác trong nước, 1 đối tác nước ngoài triển khai hoạt động tại các trung tâm; có phương án kết nối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia trong triển khai hoạt động.

Với nhóm nhiệm vụ III, Bộ KH&CN đề cập tới 2 đề tài, gồm: Hỗ trợ phát triển các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ phát triển thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển các nền tảng trực tuyến liên kết, kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ vào ngày 25.3.2022.

Phong Lâm - VietQ

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang