Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Chọn tạo giống lúa japonica phù hợp với chế biến dầu cám gạo tại Việt Nam", mã số HNQT/SPĐP/08.19

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020Chọn tạo giống lúa japonica phù hợp với chế biến dầu cám gạo tại Việt Nam, mã số HNQT/SPĐP/08.19

2. Kinh phí thực hiện: 3400.00 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3400.00 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 01/07/2019 đến tháng 30/06/2021

4 Tổ chức chủ trì: Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Phạm Văn Cường

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 9-10/2020.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang