Thông tin về kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng Hồ sinh thái đa mục tiêu, phục vụ phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long - Mã số: ĐTĐL.CN.39/18

I. Thông tin chung về đề tài:

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng Hồ sinh thái đa mục tiêu, phục vụ phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long - Mã số: ĐTĐL.CN.39/18

a. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.670 triệu đồng.

b. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 30 tháng (Từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2021)

c. Tổ chức chủ trì đề tài: Hội Thủy lợi Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Ngô Văn Quận

Thành viên chính: Xem đầy đủ tại đây

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 7/2021 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp quốc gia mã số: ĐTĐL.CN.39/18

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang