Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu và phát triển trực thăng không người lái phục vụ nông nghiệp", mã số HNQT/SPĐP/12.19

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020: Nghiên cứu và phát triển trực thăng không người lái phục vụ nông nghiệp, mã số HNQT/SPĐP/12.19. 

2. Kinh phí thực hiện: 3990 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3990 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 01/7/2019 đến tháng 30/6/2021

4 Tổ chức chủ trì: Viện Cơ khí Động lực - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Hoàng Thị Kim Dung

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 10-11/2021.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang