Thông tin chi tiết về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới (KX 01.52/16-20)

I. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài: Phát triển chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới

1.2. Mã số: KX 01.52/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 3.150 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.150 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 21 tháng, từ tháng 6/2019 đến tháng 02/2021 (thời gian gia hạn đề tài là 03 tháng).

1.5 Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Ngô Thị Phương Lan

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:
 

TT

Họ và tên
 

Chức danh
khoa học

Tổ chức công tác hiện nay

1.

Ngô Thị Phương Lan

Phó Giáo sư,Tiến sĩ

Trường ĐHKHXH&NV,ĐHQG-HCM

2.

Huỳnh Ngọc Thu

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trường ĐHKHXH&NV,ĐHQG-HCM

3.

Nguyễn Thị Vân Hạnh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trường ĐHKHXH&NV,ĐHQG-HCM

4.

Lê Thanh Sang

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

5.

Nguyễn Thị Phương Châm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

6.

Ngô Thị Thu Trang

Tiến sĩ

Trường ĐHKHXH&NV,ĐHQG-HCM

7.

Trần Anh Tiến

Tiến sĩ

Trường ĐHKHXH&NV,ĐHQG-HCM

8.

Phạm Thanh Duy

Tiến sĩ

Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:         

2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 03 năm 2021.

2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số KX 01.52/16-20

Thông báo kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia KX 01.52/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang