Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Nội dung đăng ký bảo hộ ra nước ngoài cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương)

0 bình luận

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo: Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tu...

zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang