Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 696/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2021)

Thực hiện Quyết định số 696/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2021của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục gồm 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn (Quyết định được đính kèm theo thông báo này), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư, Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo yêu cầu và theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên; Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 30 tháng 05 năm 2021.

Bộ Khoa học và Công nghệ xin trân trọng thông báo./.


Tệp đính kèm:

Quyết định số 696/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2021 và Phụ lục kèm theo (.pdf)

Quyết định số 696/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2021 (.doc)

Phụ lục kèm theo Quyết định số 696/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2021 (.doc)

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang