Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2022 (theo Quyết định số 1168/QĐ-BKHCN và 1169/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2021)

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2022 như sau:

1. Tên nhiệm vụ:

- Đề tài số 1: Nghiên cứu đề xuất giải pháp tích trữ nước ngọt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

- Đề tài 2: “Sử dụng mô hình cân bằng tổng thể khả tính đánh giá tác động của hạn hán - xâm nhập mặn tới phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Chi tiết danh mục đề tài số 1 và số 2 trong Phụ lục kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

- Đề tài số 3: Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ phát triển sản xuất, chế biến một số sản phẩm từ tam giác mạch tại tỉnh Hà Giang”.

Chi tiết danh mục đề tài số 3 trong Phụ lục kèm theo Quyết định số 1169/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

2. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

4. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 12 tháng 7 năm 2021, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 12 tháng 7 năm 2021./.

Tệp đính kèm:

- Quyết định số 1168/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2021 (.pdf)

- Quyết định số 1168/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2021 (.doc)

- Quyết định số 1169/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2021 (.pdf)

- Quyết định số 1169/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2021 (.doc)

 

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
zalo
Chung nhan Tin Nhiem Mang